Harm_reinders_bij_bladbak_gagels_medium

Als dorp eigen herfstblad verwerken

01 december 2016

Zoals in de meeste dorpen in de gemeente Aa en Hunze haalt de gemeente in de herfstperiode het gevallen herfstblad op om dat af te voeren naar een composteerinrichting.

Zo was het ook in Gasteren. Dorpsbelangen liet de Boermarke jaarlijks in oktober op verschillende plekken in het dorp bladbakken plaatsen en haalde die vlak voor oudjaar, wanneer het meeste blad al gevallen was, weer op. Bewoners brachten het door hen verzamelde blad daarheen en de gemeente haalde die bakken op gezette tijden leeg en voerde het blad af. In het begin van het jaar werd het dorp dan nog een kéér schoon geblazen door een ploeg van Alescon voor een laatste ronde naar de composteerinrichting.

Wat een gedoe, tijd en kosten dacht Harm van Rhee, de enige overgebleven landbouwer in het dorp en tevens bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen. Ik kan dat spul best op m’n eigen land omploegen als natuurlijke bemesting en dan kost dat de gemeente een boel minder geld. En zo werd het idee geboren om de bladverwerking in het dorp zelf ter hand te nemen.

Het idee werd met de gemeente besproken en ook zij zag de voordelen daarvan direct in. Ze bespaart zo kosten van manuren en transport en hoeft geen acceptatiekosten bij de composteerinrichting meer te betalen. Er werd gezamenlijk een plan gemaakt:

  • De Boermarke haalt zelf een aantal maal per seizoen de bladbakken leeg en voert het verzamelde blad af naar de akkers van Van Rhee.

  • Al het blad dat Alescon in haar jaarlijkse ronde ophaalt wordt op één plaats gedeponeerd van waar de Boermarke het ophaalt en naar het land van Van Rhee brengt.

  • Van Rhee verwerkt het blad op zijn akkers.

  • Dorpsbelangen ontvangt van de gemeente jaarlijks een overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden, en betaalt Van Rhee en de Boermarke voor de gemaakte kosten

 

In januari 2015 werd dit plan in het college van B&W besproken en goedgekeurd. Met instemming, want men was blij met dit burgerparticipatie initiatief.

Totdat een kiene ambtenaar er achter kwam dat de verwerking op het land van op de weg verzameld blad in strijd zou zijn met de meststoffenwetgeving. Dat moest nader worden uitgezocht.

Omdat de bevoegde instanties een jaar lang geen sjoege gaven, durfde B&W het op 22 november 2016 aan om het plan (als pilot) toch door te laten gaan, en wel met onmiddellijke ingang.

Hier is sprake van een win-win-situatie. De gemeente realiseert een besparing. Dorpsbelangen ontvangt hiervoor jaarlijks € 1.500. Dat is meer dan de begrote kosten voor Van Rhee en de Boermarke, en komt dus deels de dorpsgemeenschap ten goede.

Daarnaast is er een aanzienlijk milieuvoordeel omdat hiermee het transport van het blad naar de composteerinrichting wordt voorkomen, en er op een natuurvriendelijke wijze bemest wordt in plaats van met kunstmest.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Margriet Hilbolling

Namens organisatie / groep : Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Het doel van dit initatief:

De (verwachte) resultaten van dit initiatief: