Postcoderoos_groot_medium

7 Bildtse Zonnedaken

30 december 2016

Energiecoöperatie Bildtse Stroom maakt in gemeente het Bildt de start met MienskipsEnergie. MienskipsEnergie is energie die inwoners van een dorp of gemeente zelf willen, waar ze zeggenschap over hebben en waar iedereen van kan profiteren. Inwoners bepalen zelf wat mogelijk is en wat niet. Onze eigen duurzame energie opwekken en daar gezamenlijk als gemeente van profiteren. Bildtse Stroom wil hier samen met haar inwoners een begin mee maken. Dat doen we met het project 7 Bildtse Zonnedaken.


Gemeente het Bildt telt 7 dorpskernen. Met het project 7 Bildtse Zonnedaken wordt door Bildtse Stroom en de inwoners, gezamenlijk, de start gemaakt om duurzame MienskipsEnergie op te wekken. Dit doen wij door in ieder dorp een installatie van 200 zonnepanelen te plaatsen:
 

  • Sint Annaparochie
  • Sint-Jacobiparochie
  • Minnertsga
  • Oude Bildtzijl
  • Vrouwenparochie
  • Nij Altoenae
  • Oost- & Westhoek

Contactpersoon:

Missing_thumb

Simon Visbeek

Namens organisatie / groep : Bildtse Stroom

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

- Energie-type: Zonne-energie

- Aantal zonnepanelen: 1400 (7 x 200)

- Jaarlijks op te wekken: +- 340.000 kWh

- Locaties:Ieder dorp haar eigen zonnedak

- Looptijd project:15 jaar
 

Download hiernaast het informatiememorandum van 7 Bildtse Zonnedaken met alle informatie over het project

Kijk voor meer informatie op www.mienskipsenergie.nl