Dorpstuinderij_makkinga_medium

De Dorpstuinderij

16 maart 2012

In 2012 is de ingezette koers doorgezet waarbij reeds opgestarte projecten sterk zijn verdiept en betrokkenheid van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en (semi)overheden sterk is toegenomen, zoals die van de basisschool (en daarmee ouders). 'de DORPSTUINDERIJ’ is uitgebreid met een tunnelkas (100 m2), 25 grote vruchtbomen, kippenren en bijenstal. Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de sociale cohesie betreft de nauwe betrokkenheid van o.b.s. De Stelling. Ondanks de houding van het bovenschoolse (lees: bovenlokale) management, maakten de ouders via medezeggenschapsraad mogelijk dat alle 125 leerlingen 4x een uur spelenderwijs op de tuin hebben geleerd; het schooljaar afsluitend met een fantastisch oogst-, kook en proeffestijn op de tuin voor alle kinderen, ouders, leerkrachten en vrijwilliggers. (zie voor vele foto’s: www.obsdestelling.nl). Ook moeilijk lerende kinderen (o.a. authistisch en downsyndroom) van de Meesterduisterhoutschool hebben met veel plezier en energie bijgedragen. Zorgboerderij Bruining verzorgde tweewekelijks het maaiwerk. De verkoop van tuinprodukten, ondermeer in relatie tot de Vlomarktdagen, werd vanaf de tuin georganiseerd. Inmiddels zijn de contourplannen voor 2013 opgesteld en is de financiering vrijwel rond, dit mede door de nominatie Ikoonproject Groen Dichterbij van het Oranjefonds (€ 12.500). ‘de DORPSTUINDERIJ 2013’ zet in op permacultuur en cultuurhistorie waarmee doelgroepen (diverse interesses/ generaties) met elkaar in contact komen, zie voor projectplan onze website. Één van de permacultuurprincipes wordt aangewend om de Makkingasterschans (ca. 2 ha uit het jaar 1673) een seizoen zichtbaar te maken.

 

Update: 2e leven 'de DORPSTUINDERIJ'

Na opstartperiode 2011-2014 waarin ontwikkelaars de tuin tot wasdom brachten, nu de uitdaging aan de beheerder om te tuin duurzaam in stand te houden.

21 maart 2015: NLdoet

Voorjaars klaar maken van de 1 ha. grote tuin, waaronder bemesten van de tunnelkas, renovatie van het bijenhotel zodat de nieuwe club vrijwilligers uit de voeten kan.

2015 staat in teken van Vitaal Makkinga, waarbij dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillende sociaal-maatschappelijke groeperingen (oud-jong), wel niet werkend e.d. 'de DORPSTUINDERIJ' vormt zeer belangrijk middel om voorgestane sociale cohesie mede te helpen realiseren. Ook in relatie tot WMO.

 

Foto's

Dorpstuinderij_makkinga_small
Dorpstuinderij_makkinga_2_small
Dorpstuinderij_makkinga_3_small

Video's

Default