Logo-eendracht-makkinga1_medium

De Eendracht in de politiek

11 september 2017

De Energiecoöperatie (EC) De Eendracht Ooststellingwerf roept politieke partijen van de gemeente Ooststellingwerf op om de volgende beleidspunten op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarna nemen partijen dit beleid op in het collegeakkoord en doen datgene wat nodig is om tot in- c.q. uitvoering over te gaan.

 

1. De gemeente erkent de EC als een belangrijke lokale vertegenwoordiger van haar inwoners inzake duurzaamheid en geeft die in haar beleid een gepaste positie.
 

2. De EC pleit er voor dat de landelijk c.q. lokale duurzaamheidambitie wordt opgenomen in het gemeentelijke beleid en dat daar actief door alle partijen uitvoering aan wordt gegeven.
 

3. De EC pleit er voor dat er vanuit de gemeente beleid gemaakt wordt voor een garantstelling aan projecten uitgevoerd door de EC die van lokaal belang (kunnen) zijn zoals de postcoderoos zonnepanelenprojecten.
 

4. De gemeente gaat beleid voeren dat er op gericht is om voor alle gebouwen waar de gemeente (deels) het beheer voert en/of in eigendom heeft,  lokaal (noordelijk) energie af te nemen. Bij voorkeur geschiedt dit via of met de EC. Hierdoor wordt en de EC financieel ondersteunt en worden indirect lokale energieprojecten ondersteunt.
 

5. De gemeente gaat de EC in haar duurzaamheidsbeleid als vaste gesprekspartner opnemen en waar mogelijk ook (direct) in de uitvoering betrekken.

6. De gemeente houdt in haar beleid rekening met de financiële positie van de EC als zijnde een coöperatie  met beperkte middelen en capaciteit. Tevens houdt zij rekening met de onafhankelijke positie van de EC.

 

De Energiecoöperatie de Eendracht Ooststellingwerf is dé energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Het doel van de coöperatie is om zoveel mogelijk duurzame energie, lokaal op te wekken; door leden of samen in de coöperatie. Ook  geven we voorlichting en adviezen hierover en we functioneren als wederverkoper van echt groene energie. Wij hebben een aantrekkelijk contract afgesloten met de energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dit is een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame wensen en projecten van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen. Op die manier kunnen we de overgang naar een duurzamere en groenere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk maken De Energiecoöperatie de Eendracht ontvangt per klant van deze energiemaatschappij jaarlijks een financiële bijdrage. Zo krijgen we middelen om te investeren in lokale duurzame projecten en lokale verenigingen. 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Onno de Jong

Namens organisatie / groep : Energiecoöperatie De Eendracht

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie over dit initiatief op:

www.eendracht-ooststellingwerf.nl