• Home
  • »
  • Energiewerkplaats Fryslân
  • »
  • Energiemix Methode
Nnd_gui_themas_original_original Energie & Klimaat

Energiemix Methode

Veel initiatiefgroepen in dorpen en wijken maken gebruik van de Energiemix Methode
(Klik hier voor meer info over de EMM). Hiermee ontdek je samen met dorps- of wijkgenoten wat het betekent om als dorp of wijk energieneutraal te worden, hoe je dat kunt bereiken en waar je dorps- of wijkgenoten warm van worden!


In korte tijd (één of twee werksessies in eigen dorp of wijk) geeft de Energiemix Methode een beeld van de energiebehoefte, de gewenste en minder gewenste energiemaatregelen en de vertaling hiervan naar de ruimte, kosten en opbrengsten, mogelijke projecten en participerende partijen.


Als initiatiefgroep ben je samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen aan het werk. De Energiewerkplaats ondersteunt met inspirerend interactief werkmateriaal, praktische en actuele informatie, kennis en expertise. Meerdere enthousiaste dorpen en wijken gingen je al voor!


Je weet na de Energiemix Methode beter waarvoor draagvlak is in de omgeving en met welk project je zou kunnen starten. Je kunt de Energiemix Methode ook met een cluster van dorpen spelen!


Contactpersoon

Energiewerkplaats

E-mail: energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl

Tel: 0566-625011

Website: https://energiewerkplaats.frl/?page_id=1203