• Home
  • »
  • Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
  • »
  • Handboek succesvolle PV-exploitaties via Regeling Verlaagd Tarief
Nnd_gui_themas_original_original Energie & Klimaat

Handboek succesvolle PV-exploitaties via Regeling Verlaagd Tarief

Het traject rond de Postcoderoospremie heeft veel nieuwe waardevolle inzichten opgeleverd. Deze zijn verwerkt in een geüpdate versie van het Handboek voor energie-initiatieven om een PV-project op te zetten via de Regeling Verlaagd Tarief (ofwel de Postcoderoosregeling).

Daarnaast is een aantal technische aanpassingen gedaan, zoals de belastingkorting die van 7,5 cent naar 9 cent is gegaan en de termijnverlenging voor de korting van 10 naar 15 jaar. We constateren dat deze aanpassingen een gunstig effect hebben op het rondrekenen van de business case. Ook de deelnemers aan de Postcoderoosregeling laten zien dat onder de juiste omstandigheden een goede business case op papier haalbaar is. Het accent zal nu dan ook verschuiven naar het werven van voldoende deelnemers/klanten.

Het geüpdate handboek is een tussenversie en alleen digitaal te verkrijgen. We verwachten volgend jaar met een nieuwe update te komen naar aanleiding van ondermeer de eerste praktijkervaringen die dan zijn opgedaan.


Contactpersoon

Carlien Hoedemaker-Bos of Sjouke Bakker

E-mail: ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl

Tel: 050-3130800

Website: www.servicepuntlev.nl

Nnd_gui_themas_original_original Energie & Klimaat