Foto_van_vledder_medium

Vledder

Vledder.Vledder.nu
Drenthe - Westerveld - populatie: 2000

Vledder heeft ca 2000 inwoners en de voormalige gemeente/het verzorgingsgebied ca 4500. Sinds de jaren '70 is het dorp drastisch veranderd door de vele import (nu 80%) . Vledder is ook de meest vergrijsde kern binnen de meest vergrijsde gemeente in de meest vergrijsde provincie. De grootste werkgever is Trajectum/Hoeve Bosschoord in Doldersum, het meest bekend is de Maatschappij van Weldadigheid(Frederiksoord), op de nominatie voor het Werelderfgoed in 2018. Vledder is een actief dorp met veel verenigingen op allerlei gebied en alle basisvoorzieningen; de oriëntatie is vooral op Steenwijk. Vledder ontbeert een lokaal centrum voor ouderenzorg. Lang is uitgekeken naar een woon-/zorgcentrum in Vledder-Noord, maar medio 2016 heeft de betrokken zorgorganisatie Zorggroep Noorderboog het plan ingetrokken. Dorpsbelang Vledder probeert het nu zelf te realiseren. In april 2015 is zij op verzoek van de inwoners al gestart met NAOBUUR, het Informatie- en contactcentrum Zorg & Welzijn. De primaire doelstelling van deze vrijwilligersorganisatie is het versterken van de sociale infrastructuur om ook bij toenemende afhankelijkheid en een terugtredende overheid in het dorp te kunnen blijven wonen.

Begin 2017 heeft Dorpsbelang Vledder in een aantal buurtgesprekken gepeild hoe het verder zou kunnen gaan. Op 13 april heeft een drukbezochte dorpsvergadering ingestemd met de plannen om o.a. een zorgcentrum te realiseren met 2x 16 appartementen en een Zorg en Welzijn Cooperatie Naobuur op te richten. De gemeente Westerveld heeft ondersteuning toegezegd bij de realisatie van het zorgcentrum. Uitwerking van de plannen moet resulteren in een concreet uitvoeringsbesluit voor 1-12-2017.

Alle initiatieven van Vledder