• Home
  • »
  • Partoer
  • »
  • Partoer geeft om Fryslân
Dorpsontwikkeling_demografie_original_original Ontwikkeling & Demografie

Partoer geeft om Fryslân

Partoer geeft om Fryslân en om uw dorp. Samen met gemeenten en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Partoer verheldert en verduidelijkt sociaal economische vraagstukken door onderzoek en kennisdeling. Ze stelt deze verkregen gegevens via ‘fluchskriften’ in heldere taal beschikbaar en kan helpen bij maatschappelijke veranderingen, samenwerking, innovatie en organisatievraagstukken. Partoer heeft veel ervaring rondom (burger)participatie(trajecten). Partoer werkt aan concreet resultaat. In de corporate brochure van Partoer leest u meer. Ook beheert Partoer het Informatie- en KennisPunt (IKP) Fryslân en IKP Bevolkingsontwikkeling
 
Als partner van het Netwerk Duurzame Dorpen kan Partoer, in samenwerking met u, zoeken naar passende vormen van ondersteuning bij de ontwikkelingen in uw dorp op het gebied van de thema’s:  bewustwording, demografie en krimp, wonen en leefomgeving, zorg en welzijn. Daarbij spelen bijvoorbeeld vragen als:
  • Hoe kunnen we ons dorp, ondanks een veranderende bevolkingssamenstelling, toch aantrekkelijk houden om te wonen en te werken?
  • Hoe gaan we in ons dorp om met de ouder wordende dorpsinwoner? Wat kunnen we voor onze inwoners doen bij de veranderingen in zorg en welzijn?
 
 
Per thema kunt u onder meer de volgende ‘fluchskriften’ downloaden:

Vergrijzing in Fryslân

Burenhulpdiensten

Wonen welzijn en zorg in de toekomst

 

Vrouwen:

Fries vrouwenpanel over duurzaamheid

Fries vrouwenpanel over burenhulp

Fries vrouwenpanel over woon-werk verkeer

Fries vrouwenpanel en leefbaarheid

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Media

 

Speciale webpagina met links naar filmpjes met voorbeelden van burgerkracht in Fryslân: 

Het geluid van Fryslân

 

 


Contactpersoon

Jan Rodenhuis

E-mail: jrodenhuis@partoer.nl

Tel: (058) 234 85 39

Website: http://www.partoer.nl