Duorsume Doarpshuzen

Over het project Mediatheek
Banner_duorsume_doarpshuzen_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.doarpswurk.frl

Dorpshuizen en wijkgebouwen in de regio Zuidwest Fryslân klaarmaken voor de toekomst, dat is het belangrijkste doel van de pilot ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’. Dit project is opgezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met Streekwurk Zuidwest Fryslân, het samenwerkingsverband van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân.


In deze pilot bieden wij dorpshuizen de mogelijkheid professioneel advies in te winnen over het energieverbruik en de exploitatie onder de loep te laten nemen. Dit levert een aantal maatregelen op om uiteindelijk kosten te besparen.


Wat betekent dit voor uw dorpshuis?

Het project bestaat uit twee adviestrajecten die gratis worden aangeboden, namelijk:
 

  • Een zogenaamd EPA- U traject (Energie Prestatie Advies- Utiliteitsbouw). Hiervoor wordt bij uw dorpshuis geïnventariseerd wat de bouwkundige staat van het gebouw is en hoe met welke middelen en ingrepen de energieprestatie verbeterd kan worden.
  • Daarnaast krijgt een aantal dorpshuizen de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderdeel toekomstbestendige dorpshuizen. Hierbij gaat het niet alleen om een analyse van de (financiële) exploitatie, maar ook over de functie in het dorp en omgeving en de prestaties op het gebied van duurzaamheid. De inventarisatie hiervan is de basis voor het bepalen van een toekomstbeeld voor het dorpshuis.


Enkele interessante artikelen zijn geplaatst op de website van Doarpswurk. Lees hier  het interview met Minne Hovenga voor de start van het project.

Lees hier meer over de informatie bijeenkomsten in februari 2016.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Minne Hovenga van Doarpswurk.