Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân

Logo_zorglokaal_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
https://www.doarpswurk.frl

Documenten  |  Films  


 

De samenleving is op het terrein van Zorg en Welzijn snel aan het veranderen. In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten. 
 
Deze themagroep is niet meer actief maar we delen graag nog informatie voor andere dorpen
De coördinator van deze themagroep is  Eddy Lania 
 

 

Handig boekje voor Zorgzame Dorpen

 

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen heeft in het kader van het project IndeKern een handig boekje gemaakt met tips en inspiratie voor zorginitiatieven in dorpen. 

Download het boekje hier.

 


 

Digitaal portaal om leefbaarheid te ondersteunen

In Burum is in het kader van een Europees project een digitaal portaal ontwikkeld. Dit portaal kan gebruikt worden als dorpswebsite. Maar daarnaast biedt het portaal ook diensten, zoals een beveiligde toegang tot de huisarts, een marktplaats voor vraag en aanbod, beeldcontact, boekenruil.

Dit portaal is nu ook beschikbaar voor andere dorpen. Omdat het portaal is ontwikkeld op basis van Open Source kan ieder dorp dit portaal gebruiken. De aanpassingen bestaan uit een andere foto, misschien een iets andere lay out, keuze van diensten en het vullen van het portaal met eigen informatie.

Bekijk hieronder het filmpje over het dorpsportaal van Burum.

 Belangstelling en meer weten? Neem contact op met Trees Flapper, m 06 53492920 of stuur een e-mail naar info@treesflapper.nl
 


 

 Documenten Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden (Tirza)


Hieronder kunt u het projectplan, ondernemingsplan, presentatie, statuten en de folder van de Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden (Tirza) downloaden:
 

Kijk voor meer informatie op www.tirzatrynwalden.nl

 

 


 

Vragenlijst en informatiekaartje Doarpshelp Ketlik/Mildaam


Hieronder kunt u een vragenlijst voor een bezoek aan oudere inwoners en een informatiekaartje downloaden. 
 

  Burenhulpwijzer Fryslân

U kunt deze publicatie hier downloaden.

 


 

Afstudeeronderzoek Limburgse zorginitiatieven

Bekijk ook eens de website over zorgcoöperaties in Limburgse dorpen. Els Dorssers heeft dit afstudeeronderzoek uitgevoerd voor de Vereniging Kleine Kernen Limburg:

http://elsdorssers.wordpress.com/
  Op weg naar een zorgcoöperatie in de Trynwâlden?

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Reuzedei 2014:


Presentatie Trynwâlden Zorg en Welzijn
 Voorbeelden statuten en huishoudelijk reglement van een zorgcoöperatie

Zorgcoöperaties Hoogeloon en Schaijk hebben allebij een huishoudelijk reglement opgesteld:
 

Statuten van zorgcoöperaties Hoogeloon en Austerlitz
 

 


 

Hoe zelforganisatie voor kwetsbaren concreet wordt

Interessant artikel via de website van Sociale Vraagstukken. Op deze website publiceren wetenschappers en denkers artikelen over maatschappelijke kwesties.

Volgens de schrijvers zijn 78.000 kwetsbare mensen de komende jaren aangewezen op zorg in hun buurt of wijk. Als praktisch voorbeeld wordt de BurenBond genoemd, een initiatief van de
Vrijwilligersacademie Amsterdam.
 


 

 Presentatie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (31 maart 2014)

 

De presentatie van Zorgcoöperatie Tot uw Dienst kunt u hier downloaden.

 


 

  Woonzorgcomplex met onderwijs in een boerderij (afstudeerproject)


Ontwerp van een woonzorggebouw met onderwijs op het platteland van Groningen, Loppersum.
U kunt deze publicatie downloaden op de website Van meer naar beter (Kennisplatform Demografische Transitie).
 


 

  Presentatie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (27 januari 2014)

 
U kunt de presentatie van de themagroep lokale zorg hier downloaden.
Dit filmpje van het Ministerie van VWS werd vertoond tijdens de presentatie.
 
 


  Verslag Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (9 december 2013)


U kunt het verslag van de themagroep lokale zorg hier downloaden.

 


 

 Fries Vrouwenpanel over burenhulp

 

 
Hoe denken de leden van het Fries Vrouwenpanel over burenhulp?
Wat doen zij momenteel als buren voor elkaar? Zijn er grenzen
aan wat buren voor elkaar willen en kunnen doen? Dit fluchskrift
brengt ervaringen en meningen van de panelleden over burenhulp
in beeld.
 
U kunt het fluchskrift hier downloaden.

 

 


 

 Burgercoöperaties in opkomst

 


Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid (4)

Het tijdschrift is hier te downloaden.

 

 


 

 Als het dorp de zorg naar eigen hand zet

Over vergrijzing en het platteland als proeftuin voor zorgvernieuwing. Dit artikel over het Utrechtse dorp Austerlitz kunt u hier downloaden.

 

 


 

Films

 

[>]  Dorpshulp Haskerdijken-Nieuwebrug

 

Meer informatie over Dorpshulp Haskerdijken-Nieuwebrug vindt u hier.[>]  Doarpshelp Ketlik / Mildaam

 

Doarpshelp - Zilveren Duim 2014 from Arif Gumussu on Vimeo.


[>]  Burenhulpdienst in Metslawier

 

Metslawier organiseert met vrijwilligers burenhulpdienst in een kleine gemeenschap.