Themagroep Kunst & Cultuur Fryslân

Logo_kunst_cultuur2_partner
Adresgegevens:
Wissesdwinger 1

Bezoekadres: Leeuwarden
www.keunstwurk.nl

De kunst van het veranderen

 
Fryslân barst van de activiteiten op het gebied van de kunsten: koren en korpsen, toneelverenigingen en iepenloftspullen, dansgroepen, beeldend kunstenaars, festivals, musea, het houdt niet op. Dat rijke aanbod draagt zonder meer bij aan de leefbaarheid in onze provincie. 
Maar maken we wel optimaal gebruik van alle kansen die de kunsten ons bieden? Welke rol kunnen de kunsten spelen in een maatschappij die in rap tempo verandert? Hoe kunnen we kunstenaars betrekken bij de aanpak van ruimtelijke, sociale en maatschappelijke kwesties, zoals de openbare ruimte, sociale cohesie, milieu, voedsel en veiligheid?  
 
Bent u nieuwsgierig naar inspirerende voorbeelden? Klik dan hier voor de presentatie van Keunstwurk op een Inspiratiebijeenkomst van het Netwerk Duurzame Dorpen.
Keunstwurk is het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Keunstwurk adviseert, ondersteunt en verbindt. We zorgen ervoor dat de kunst vooruit komt en aan kracht wint. 
 
 

 

 
Contactpersonen
 

Judith Baarsma
Judith.Baarsma@keunstwurk.nl

 

Meer informatie


Website De Reis: Kunst en cultuur als vliegwiel voor verandering

 Berichtenarchief van LF2018Blog dwarskijkers - Smart Villages

Op 28 juni was er in het Cradle to Cradle dorpshuis in Rottevallen een bijeenkomst over de toekomst van de creatieve industrie in het Noorden. 

Mildam en De Hoeve gaven een pitch aan een panel van deskundigen. Team de hoeve kreeg van het publiek de meeste stemmen met hun creatieve plan voor een zeepkistenrace.

Lees de Blog van Maayke Meijering hier.
 Dwarskijkers: Maak de mienskip eigenaar van het spel LWD2018


Participatie is het sleutelwoord van Leeuwarden-Fryslân 2018: de Mienskip moet meedoen om het project te laten slagen en om ook na het Culturele Hoofdstadjaar het positieve effect vast te houden. Maar wat heeft het voor zin om mee te doen aan een spel waarvan de regels van tevoren al zijn vastgelegd? Daag de regels uit en laat de Mienskip er eigenaarschap over nemen! Dat is de strekking van de tweede Dwarskijkers, een serie bijeenkomsten waarin wetenschappers, kunstenaars en bestuurders zich uitspreken over de uitdagingen van deze tijd en de rol die kunst en cultuur daarin kan of moet spelen.

Door: Froukje Stuursma 
 

Dwarskijkers vindt plaats in het kader van De Reis, het community-art project dat Keunstwurk produceert in opdracht van Leeuwarden-Fryslân 2018. Afgelopen donderdag 5 november vond de tweede editie plaats bij Tryater in Leeuwarden. Terwijl de eerste Dwarskijkers ging over de vraag welk spel er moet worden gespeeld om met kunst en cultuur een bijdrage te leveren aan Iepen Mienskip, gaat het tweede luik over de spelregels en het veranderen daarvan: hoe kan je de speelruimte die kunst biedt, inzetten om doelgericht veranderingsprocessen aan te jagen? Voor wie en wat kies je dan? Waarom? Wat kan het opleveren?


Lees meer (via Keunstwurk)

 


 

Dwarskijkers: met brave kunst geen echte impact

 

De boel flink ontregelen in de stad. Lantaarnpalen uit de grond trekken en veel gedoe veroorzaken. Maandenlang samen klooien, niet per sé met een doel. Niettemin ontstaat er zo wel een dialoog, maar daarin is discussie belangrijker dan overeenstemming vinden. Tijdens de eerste Dwarskijker van Keunstwurk en LAB LWD wordt duidelijk dat dit het spel is dat gespeeld moet worden om met kunst tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 een bijdrage te leveren aan een Iepen Mienksip.

Door: Froukje Stuursma 

Dwarskijkers is een serie van drie bijeenkomsten waarin wetenschappers, kunstenaars en bestuurders zich uitspreken over de uitdagingen van deze tijd en de rol die kunst en cultuur daarin kan of moet spelen. De lezingen vinden plaats in het kader van De Reis, het community-art project dat Keunstwurk produceert in opdracht van Leeuwarden-Fryslân 2018. De eerste Dwarskijker op donderdag 8 oktober in de ARKfryslân in Leeuwarden ging over de vraag welk spel er gespeeld moet worden om met kunst en cultuur een bijdrage te leveren aan Iepen Mienskip: het thema van het bidbook.


Lees meer (via Keunstwurk)

 


 

Dwarskijkers in tijden van transitie - een dialoog over iepen mienskip en wat kunst daarin vermag

 

Keunstwurk en LAB LWD organiseren drie bijeenkomsten waarin wetenschappers, kunstenaars en bestuurders zich uitspreken over uitdagingen die zij zien in deze tijd en welke rol kunst en cultuur daarin moet en kan hebben.

‘Iepen Mienskip’ is het centrale thema van LWD2018. Waarom is dat thema zo urgent en hoe vertaal je dat naar een cultureel programma? Dwarskijkers neemt de mogelijke spanningen en contradicties van ‘Iepen Mienskip’ onder de loep en levert bouwstenen voor nieuwe ‘open’ gemeenschaps-  en kunstpraktijken.   

 

Bijeenkomsten:
Datum:       Donderdag 8 oktober 20.00 – 22.00 uur
Sprekers:   Pascal Gielen, Klaas Sietse Spoelstra, Martin Winters
Locatie:      ARKfryslân – Nieuweweg tegenover nr. 3, Leeuwarden

Datum:       Donderdag 5 november, 20.00 – 22.00 uur
Sprekers:   Barend van Heusden, Jeanne van Heeswijk, Jan Hendrik Jansen
Locatie:      Tryater, Oostersingel 70, Leeuwarden

Datum:       Donderdag 3 december, 20.00 – 22.00 uur
Sprekers:   François Matarasso, Oeds Westerhof, Rozemarijn Strubbe
Locatie:      Tryater, Oostersingel 70, Leeuwarden

Toegang:  €12,50
Aanmelden: http://www.keunstwurk.nl/DWARSKIJKERS
Meer informatie: lees hier de brochure en op http://www.keunstwurk.nl/2018

 
 


 

"Herkenning is het sleutelwoord van LAB Molke"

 

 

Het einde van de wereld, zo wordt de locatie van de boerderij van de familie Van Dijk in Nijhuizum wel genoemd. Het is de plek waar het laatste weekend van augustus de presentaties van LAB Molke plaatsvinden. Uitgestrekte weilanden met in de verte tevreden grazende koeien, een broeierige lucht, zoemende muggen en de geur van stro en opgedroogde koeienvlaaien vormen het decor voor een voorstelling over de veranderingen in de melkveesector sinds de opheffing van het melkquotum in april dit jaar.

Lees meer (via Keunstwurk)

 "Amateurkoor verklankt wat de boer niet zegt"
 

 

Veel vakantie hebben de koorleden van LAB Molke niet gevierd op minicamping De Klompen in Nijhuizum. Op de boerderij van de familie Van Dijk is namelijk in vier dagen tijd de presentatie van LAB Molke over de recente veranderingen in de melkveesector uit de grond gerezen. Het is een bijzondere samenwerking tussen professionele spelers, theatermakers in opleiding en amateurzangers. In verschillende scènes vertolken ze de keuzes waarvoor boeren en hun families staan nu het Europese melkquotum is opgeheven en de emoties die daarmee gepaard gaan. 

Lees meer (via Keunstwurk)

 Locatievoorstelling Molke

29 augustus 2015 om 20:00 en 30 augustus 2015 om 13:30

 

 

Theatermakers onder artistieke leiding van Titia Bouwmeester van het 5eKwartier onderzoeken de sociale impact van de veranderingen in de melkveehouderij en familiebedrijven naar aanleiding van de afschaffing van het Europese melkquotum.

Waar liggen de jonge boeren wakker van en hoe kunnen we hun dilemma’s delen met een breed publiek? Kunstenaars geven samen met de betrokken deelnemers een artistiek antwoord op deze actuele maatschappelijke vraag. Het projectkoor van amateurzangers verklankt wat de boer niet zegt en vertolkt onuitgesproken emoties op een muzikale wijze.

Voorstellingen:  zaterdag 29 augustus 20 uur en zondag 30 augustus 13.30 uur in Nijhuizum. Reserveren kaarten via: http://www.keunstwurk.nl/node/69690

Lab project Molke is een onderdeel van De Reis, community-art project van Keunstwurk, en wordt in samenwerking met 5eKwartier geproduceerd. De Reis valt onder het programma LAB LWD van de Kulturele Haadstêd 2018. Dit community art project stelt onderwerpen aan de orde die in de Friese samenleving spelen, nu en in de toekomst. In 2016 maakt 5eKwartier een grote locatievoorstelling van Molke.

Achtergrond: Op 1 april 2015 is het Europese melkquotum afgeschaft. Nieuwe megastallen verrijzen in het Friese landschap en melkveebedrijven groeien van gemiddeld 80 naar soms wel 300 koeien. De verwachting is dat in 2020 het aantal melkveebedrijven met 40% afneemt. De melkveesector is in transitie en jonge boeren moeten kiezen: verbreden, verduurzamen, intensiveren of emigreren? De relatie met het land, het vee en de familie staat op het spel.

Locatie: Minicamping De Klompen / Melkveeboerderij familie Van Dijk
Nummer 19, 8775XD Nijhuizum

Meer informatie op http://www.keunstwurk.nl/molke en http://www.5ekwartier.nl/category/labmolke/

 


 

Spel met het landschap - verslag expeditie Oerol

  

 

Op maandag 15 juni vond de eerste expeditie plaats in het kader van Kunst Versterkt. Op deze dag stond het thema Natuur en Landschap centraal. Hiervoor reisde een gezelschap van adviseurs, kunstenaars, kunstvakdocenten en een vertegenwoordiger van Streekagenda Noord West naar Oerol. De deelnemers willen zich graag laten inspireren door het project Sense of Place en willen meer weten over het gedachtegoed van Joop Mulder, de grote man achter het Oerol Festival.

Lees meer op de website van Keunstwurk

 


 

Kunst versterkt: ga mee op expeditie naar Oerol

15 juni 2015 van 08:15 tot 19:15

Naar aanleiding van de inspiratiedag Kunst Versterkt op 3 maart organiseert Keunstwurk dit jaar een aantal  expedities waarin de rol van de kunsten in de samenleving centraal staat.

De eerste expeditie is op maandag 15 juni en staat in het teken van het thema Natuur en Landschap. Hiervoor gaan we een dag op expeditie naar Oerol. Joop Mulder, artistiek leider van Oerol, vertelt over het project Sense of Place. Daarnaast is er tijd voor de deelnemers om onderling ideeën uit te wisselen over mogelijke initiatieven op het gebied van het thema Natuur en Landschap. Ten slotte is er vrije tijd waarin deelnemers de festivalactiviteiten kunnen ervaren. Er wordt nog onderzocht of kunstenaars Bruno Doedens en/of Machiel Spaan een presentatie kunnen geven van hun werk in het middagprogramma. 

Kunst versterkt expedities 
Hoe kunnen we nog beter gebruik maken van de kansen die de kunsten ons bieden op het gebied leefbaarheid en andere maatschappelijke kwesties? Tijdens de inspiratiedag op 3 maart in Haskerdijken bleek dat er veel belangstelling is vanuit het culturele veld om hier met elkaar over na te denken. Daarom organiseert Keunstwurk expedities die bedoeld zijn om belangstellenden en initiatiefnemers te inspireren en de mogelijkheid te geven om ideeën uit te wisselen. De expedities zijn bedoeld voor beleidsmakers en andere initiatiefnemers, vertegenwoordigers van verenigingen voor amateurkunst, kunstenaars en producenten, zowel professionals als (semi)amateurs. 

De thema’s van de inspiratiedag zijn hierbij het uitgangspunt: 

•    Natuur en Landschap
•    Voedsel en Landbouw
•    Wonen en Leefomgeving
•    Zorg en Welzijn

Kijk voor meer info op de website van Keunstwurk.

 


 

 • Kunst versterkt zet culturele veld in beweging

Op dinsdag 3 maart vond in het It Deelshûs in Haskerdijken de Kunst Versterkt inspiratiedag plaats die Keunstwurk organiseerde in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Er was veel belangstelling voor deze dag. Ruim honderd mensen waren als deelnemer of spreker aanwezig. De achtergrond van de deelnemers was zeer divers: zelfstandig kunstenaars en gezelschappen, kunst-ondersteunende instellingen, centra voor de kunsten, opleidingen, overheden, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, fondsen en festivals.

Lees meer op de website van Keunstwurk

 


 

 • Groenpaviljoens / Entente Florale 2014

Een project van Merijn Vrij: drie Groenpaviljoens op stationsplein Groningen i.o.v. 'Gemeente Groningen Groenste stad van Nederland / Entente Florale 2013'
 

Meer informatie over dit project: http://www.merijnvrij.nl/#/groenpaviljoens/

 


 

 • Kunstproject TOUW Aldeboarn

Artikel uit dorpskrant 'de Tuorkemjitter' (oktober 2014)

Het filmpje uit het artikel:
 

Meer informatie over dit project op de dorpswebsite van Aldeboarn.

 


 

 • Doorgeefboek Warns

In het kader van het 10 jarig jubileum van Dorpscultuurhuis de Spylder in Warns zijn een aantal projecten georganiseerd waarbij de inwoners van Warns betrokken zijn. Een daarvan is het Doorgeefboek.
 

Het Doorgeefboek is een boek dat volgens de indeling van de buurten een rondgang maakt door het dorp en waarvoor alle bewoners gevraagd worden er een bijdrage aan te leveren. Het boek gaat van huis naar huis en iedere keer als het naar een nieuw adres gaat is er weer een dubbele pagina gevuld. Op alle linkerpagina's staat een foto van het huis, de rest is aan de bewoners om in te vullen. Wie van de bewoners dat doet en hoe, dat staat helemaal open; met z’n allen, of juist één iemand, schrijven, tekenen, knippen, plakken, veel is mogelijk. Als het maar op de een of andere manier iets met de woning te maken heeft; een stukje geschiedenis ervan , of het wonen erin, of het uitzicht uit een raam.
 

Het boek is in september 2013 op pad gegaan. Wanneer alle buurtboekdelen op een bepaald moment gevuld zijn, worden ze met elkaar ingebonden tot een mooi en imposant boek en krijgt het een speciaal plekje in dorpscultuurhuis de Spylder, zodat het voor iedereen in te zien is.
 

Via de dorpskrant en een weblog worden inwoners op de hoogte gehouden van de voortgang van het doorgeefboek: http://doorgeefboek.wordpress.com/
 


 

 • Aquatheek op Reuzedei in Akkrum


Leeuwarden, 22 mei 2014
 
De aquatheek heeft al heel wat potten gevuld met water uit Fryslân en ver daarbuiten. Van de Potmarge tot de Dode Zee en de Ganges, maar nog niet uit de Boarn, de Kromme Knillis, de Polsleat of de vijver bij Coopersburg! Bezoekers aan de Reuzedei op zaterdag 31 mei in Akkrum kunnen een potje met water inleveren voor de uitbreiding van de collectie van de aquatheek. Ze kunnen het water met gegevens over de vindplaats inleveren bij de aquatheek naast de Terptsjerke. Dat kan tussen 10 en 17 uur.
 
Reuzedei
 
De Reuzedei is het grootste evenement in Noord Nederland op het gebied van duurzaam wonen, werken en leven. De hele dag is er van alles te zien en te beleven. Zo zijn er onder meer elektrische rondvaarten, een recycle- en energieplein, een zonnebotenrace, een watermuziekspektakel en een braderie.
 
Aquatheek in Akkrum
 
Keunstwurk heeft er samen met het Netwerk Duurzame Dorpen voor gezorgd dat de aquatheek in Akkrum staat tijdens de Reuzedei. Keunstwurk en het Netwerk Duurzame Dorpen zijn partners, omdat ook de kunsten een rol kunnen spelen in een veranderde samenleving. Netwerk Duurzame Dorpen heeft op de Reuzedei een tent naast de Terptsjerke. Hier worden presentaties gehouden over onder andere duurzame energie, lokale voedselproductie en kunst. De aquatheek staat bij deze tent.
 
Stille Wetters
 
Bij de aquatheek Stille Wetters kunnen mensen hun potjes water inleveren bij de initiatiefnemers van de aquatheek: het kunstenaarsduo Tilly Buij en Gerard Groenewoud. De aquatheek is een klein, ovaalvormig paviljoen bestaande uit vele honderden potten water die op boekenplanken staan en samen een onderkomen bieden waarin je kunt gaan zitten of liggen. De potten water vormen de wanden van het paviljoen. Iedere pot heeft een etiket waarop de plek van herkomst en andere bijzonderheden worden geschreven. Het onderkomen zal steeds meer gaan lijken op een laboratorium of een oude boekenkast met gegevens voor de wetenschap.
 
WaterCampus
 
De aanleiding voor de aquatheek is de bouw van de nieuwe WaterCampus in Leeuwarden, waarvoor de kunstenaars een project uitvoeren in het kader van Culturele Hoofdstad en De Reis 2018 (een project uitgevoerd door Keunstwurk). Het paviljoen is de eerste stap om de WaterCampus van een beeldende component te voorzien.
 

    


Afbeeldingen: Tilly Buij en Gerard Groenewoud.
 
 

 

 • Gedichten: een aantal voorbeelden ter inspiratie:


 Eksposysje fan gedichten lâns de Boarn
 Befrijing

 


 

 • Reis2018


   

Leeuwarden wordt in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Met het participatieproject De Reis2018 is Keunstwurk al een aantal jaren, vanaf het prille begin, bij dit initiatief betrokken.


De Reis2018 is een zoektocht, die de culturele kracht van de gemeenschap zichtbaar maakt. Het gaat om vrij kleinschalige projecten die ter plekke echter een grote impact hebben. Het doel van de Reis is, om iets in beweging te krijgen, het culturele klimaat een impuls te geven. De Reis laat mensen met andere ogen naar zichzelf en hun omgeving kijken en gebruikt cultuur daarbij als middel. De Reis wil laten zien dat cultuur betekenis geeft aan de alledaagse werkelijkheid.


Inmiddels zijn er veertien Reis-projecten gerealiseerd, nl. in: Het Bildt, Jistrum, Ritsumasyl, Haskerdiken, Noordwolde, Smalle Ee, de Slachtedyk, Nijlân, SC Leovardia (Leeuwarden),Subjectieve Kaart van Leeuwarden, Watercampus Leeuwarden, Film van de straat (Leeuwarden), Doarpstún Snakkerbuorren, basisscholen in Leeuwarden en omliggende dorpen.


Lees meer op http://www.2018.nl

 


 

 • Crowdfunding

Keunstwurk werkt sinds 1 januari samen met www.voordekunst.nl, dè crowdfundingwebsite voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland. Doel is het culturele ondernemerschap in Fryslân te stimuleren. Bovendien is crowdfunding een mooie manier om de samenleving te betrekken bij bijzondere Friese initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Om een idee te krijgen hoe crowdfunding op het gebied van kunst en cultuur in zijn werk gaat, wordt er twee keer per jaar een bijeenkomst over crowdfunding georganiseerd. Lees meer op http://www.keunstwurk.nl/voordekunst

 


 

 • Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken
   

Met het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken stimuleert Stichting DOEN zelfredzame gemeenschappen, participatie en betrokkenheid. De nieuwe ontmoetingsplekken zijn het gevolg van sociale, culturele, groene of andere initiatieven. Uit het onderzoek naar dit programma is de 'Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken' voortgekomen. De inspiratiegids zet prikkelende kanttekeningen bij ons denken over de participatiesamenleving. Daarnaast worden er enkele voorbeeldprojecten uitgelicht en de ontwikkelingsrichtingen die zij hebben kozen. Lees de gids hier.


 


 

 

 • Filmpje over de Truien van Loes Veenstra

 

  Links