Ijhorst_multipunt_medium

IJhorst Multipunt

19 december 2016

Het KroKo MultiPunt is een winkelvoorziening met als concept: de noodzakelijke voorzieningen terugbrengen in het dorp, aangevuld met activiteiten die de winkel draaiende houden. Het MultiPunt herbergt onder meer de volgende diensten:
•    online bestelservice met streekeigen verswaren
•    verkoop streekeigen cadeauartikelen en pakketten
•    verkoop ansichten en postzegels
•    verzorging kleinschalig drukwerk
•    verzorging kleinschalige administratie
•    ict-service
•    toeristische informatie
•    ontmoetingsruimte voor dorpsactiviteiten
•    openbaar toilet
•    stomerij en verstelservice


Aan de totstandkoming van het MultiPunt is een intensieve voorbereidingstijd voorafgegaan. Cruciaal hierin waren de contacten met de dorpsraad, zowel voor het aanvragen van een startsubsidie, als voor het bepalen van de lokale vraag- en aanbodmogelijkheden. Het succes van een dorpswinkel is dan ook sterk afhankelijk van een bottom-up georiënteerd marktonderzoek, aan de hand waarvan de juiste winkelformule wordt gekozen. 

De exploitatieresultaten zijn naar behoren en met een zich steeds verder uitbreidend dienstenpakket bekleedt het Multipunt inmiddels een centrumpositie in het dorp. Het MultiPunt in IJhorst is een voorbeeld van nieuw ondernemerschap, dat bestaat uit een op lokale maat toegesneden palet aan producten en diensten dat mede via moderne sociale media wordt aangeboden.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Greetje Kronenburg

Namens organisatie / groep : KroKo Multipunt

Bekijk profiel