Loenen_energie_fonds_medium

Loenen

http://www.loenenenergie.nl/
Gelderland - Apeldoorn - populatie: 3000
Welkom bij Stichting Loenen Energie Neutraal!

Loenen Energie Neutraal (LEN) komt voort uit de wedstrijd Energieke dorpen waarmee in 2013 Loenen een unieke EU subsidie van € 200.000 heeft gewonnen om het dorp te verduurzamen.

Academy of Champions for Energy - Interreg IVB

Deze subsidie komt voort uit het initiatief 'Academy of Champions for Energy' en is een initiatief binnen het Europese Interreg programma. Volledige energie-neutraliteit voor Loenen op uiterlijk 1-1-2050. Autonoom gerealiseerd

De activiteiten van de Stichting LEN richten zich in hoofdzaak op de verduurzaming van de energievoorziening van het dorp Loenen. Het lange termijn streven is om op termijn energieneutraal te worden, dat wil zeggen onafhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Loenen.

In de aanpak wordt de Trias Energetica zoveel mogelijk gevolgd:

1 Besparen 2 Duurzaam opwekken 3 Schoon gebruik van fossiele brandstoffen

Alle initiatieven van Loenen