287devierwindenvrgndr-1b_medium

Vragender

http://www.vragenderduurzaam.nl/
Gelderland - Oost Gelre - populatie: 1000
In Vragender is de Cooperatie VCEN ( Vragender Cooperatief Energie Neutraal ) in 2014 opgericht om activiteiten op te kunnen zetten om het dorp op termijn ( circa 2030 ) energieneutaal te maken. De 1e fase wordt uitgevoerd op basis van het Business Plan in het kader van de Tender ,, Gelderse Maat “van de Provincie Gelderland waarvoor wij begin 2016 een financiele bijdrage hebben ontvangen. Deze fase loopt tot eind 2017 en houdt met name in dat wij: de bewustwording en het draagvlak onder de inwoners willen vergroten wat met name resulteert in energiebesparing en opwekking bij de inwoners thuis, een collectief zonnedak realiseren en haalbaarheidsonderzoeken doen naar windenergie en stoken op streekhout. T.b.v. het Collectieve Zonnedak hebben we dit jaar een 2e Cooperatie opgericht geheten Noaberzon. In de eerste fase gaan we 462 panelen plaatsen voor de zon weer echt uren gaat maken in het nieuwe seizoen 2017. Er zijn plannen voor een vervolg eventueel samen met andere naburige Energiecooperaties.

Alle initiatieven van Vragender