Diemen-dddlogo_medium

Duurzaam Dorp Diemen

08 december 2016

DDD (voorheen Diemer Klimaatnetwerk) is een groeiende groep van Diemenaren die werken aan bewustwording rond onderwerpen als energiebesparing, duurzame energie en CO2 reductie. Het DDD is een los netwerk waar iedereen die met duurzaamheid (in de meest brede zin) begaan is aan mee kan doen. Er is geen bestuur. Het netwerk leeft van de input van individuele leden.

Er is een energiegroep - een interessante groep van zo'n zeven personen met een fantastische schat aan kennis rond windenergie en lokale duurzame energie die regelmatig bij elkaar komt en hard bezig is met het realiseren van windenergie in de gemeente.  We werken samen met de gemeente, die in december 2010 een structuurvisie heeft vastgesteld  met zoeklocaties voor de plaatsing van windturbines  langs de A9 en tussen de A1 en het spoor.  Dat zijn plaatsen waar er van overlast voor omwonenden niet of nauwelijks sprake zal zijn.

We verkennen welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen te laten installeren op de (grote) daken van publieke gebouwen, met een abonnement van de geleverde zonnestroom voor Diemenaren.  Dat biedt kansen voor  mensen die op hun eigen woning zonnepanelen niet of moeilijk kunnen installeren.

Er is een initiatief voor een ecoschool en er is een Repair Café dat elke tweede zaterdamiddag van de maand plaats vindt.

Onze energie-expert heeft het initaitief genomen om zijn eigen woning nul-op-de-meter te maken, adviseert omwonenden over energiebesparing en helpt de gemeente bij hun initiatief tot het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijven in Diemen.

We hebben een thema over de verduurzaming van het Diemense bedrijfsleven waarvoor we al diverse contacten gelegd hebben en gesprekken hebben gevoerd.

Er is een groep die zich bezig houdt met Duurzaamheid en Geluk en naar de maatschappelijke context & sociale duurzaamheid.

Binnen het DDD werkt iedereen onbetaald/vrijwillig en in zijn/haar vrije tijd aan de thema's die hij/zij belangrijk vindt. Als je een idee hebt, dan is dat meer dan welkom en vinden we vast medestanders. Maar je moet dan ook bereid zijn om er zelf tijd in te steken.

Bron: <a href="http://www.duurzaamdorpdiemen.nl">www.duurzaamdorpdiemen.nl/</a>

Contactpersoon:

Missing_thumb

Willy Woldring

Namens organisatie / groep : Duurzaam Dorp Diemen

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Wens van de Diemenaren zelf voor schone energie en lokaal voedsel

Het doel van dit initatief:

Een duurzame toekomst

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Met grote en kleine lokale initiatieven willen we ertoe bijdragen dat onze gemeenschap duurzamer en onafhankelijker van fossiele grondstoffen wordt.