Doarpsomtinkers_hallum_medium

Doarpsomtinkers Hallum

12 maart 2019

Nog niet ingevuld

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

De invoering van de WMO in 2015. Verwachting van gemeente was dat professionele organisaties problemen tegen zouden komen die ook uitgevoerd zouden kunnen worden door vrijwilligers/dorpsgenoten.

Het doel van dit initatief:

De doarpsomtinker denkt mee in het vinden van oplossingen bij eenvoudige vragen en problemen! Wanneer het een vraag of klusje betreft waar max.  twee uur tijd in zit, dan regelt de omtinker zo nodig een doarpshelper om de vraag te beantwoorden c.q. de klus te klaren.

 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Sinds de start van het initiatief komt er gemiddeld één vraag per week binnen van mensen die geen of bijna geen eigen netwerk hebben.

 

In Ferwert, Blije en Burdaard loopt hetzelfde project onder de zelfde naam. We functioneren echter zelfstandig