Kloosterhaar_medium

Arbeidspoule werkzoekenden Kloosterhaar

19 december 2016

In 2013 is het plan ‘Kloosterhaar, Voor Elkaar!’ opgesteld in overleg met dorpsbewoners. Een van de
concrete wensen was het opzetten van een arbeidspoule voor werkzoekenden ter voorkoming van sociaal isolement.

Dankzij actieve inzet van werkzoekenden als vrijwilliger is bij de tennisvereniging een vlonderterras gerealiseerd en een nieuw stuk tuin gelegd. Tevens zijn op het dak van dorpshuis ’t Haarschut zonnepanelen geïnstalleerd. Bij de start waren er 80 personen afhankelijk van een uitkering. Met de poule is ongeveer 15% van de doelgroep bereikt (12 werkzoekenden). Negen personen daarvan (80%) hebben inmiddels weer een betaalde baan. Een van hen is bij de installateur van de zonnepanelen aan het werk gekomen.

De beloning bij de tennisvereniging was een gezamenlijke barbecue, bekostigd door de tennisvereniging. Bij het dorpshuis hebben de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding van 150 euro gekregen. Deze vergoeding is betaald uit een subsidiebijdrage die het dorp had ontvangen.

De werkgroep Arbeidspoule onderhoudt contacten met UWV en de gemeente om ervoor te zorgen dat uitkeringen geen gevaar lopen. Ook biedt ze hulp bij sollicitaties en houdt ze de vinger aan de pols bij ondernemers over de invulling van eventuele vacatures.

Contactpersoon:

Ruud_de_jong_thumb

Ruud de Jong

Namens organisatie / groep : Werkgroep Arbeidspoule- Plaatselijk Belang

Bekijk profiel