Voorgevel_medium

Zorg-welzijncentrum Makkinga

08 mei 2017

In maart 2015 kwam het verzoek binnen van de plaatselijke huisarts of het mogelijk was de dokterspraktijk voort te zetten in het dorpshuis. Het bestuur van het dorpshuis zag daar wel mogelijkheden toe, maar dan in de vorm van  een zorg-welzijncentrum waarin zoveel mogelijk zorg-welzijnfuncties worden gebundeld.
Juist het bij elkaar brengen van de zorg-welzijnfuncties in het dorpshuis van Makkinga ziet het bestuur van het dorpshuis als een grote meerwaarde.

Eind 2016 is de financiering rond gekomen. De verwachting is dat het Zorgwelzijncentrum eind 2017 gerealiseerd en operationeel is. .

De voortgang van het project is te volgen op de website van het dorpshuis www.dorpshuismakkinga.nl.

Contactpersoon:

Fotofolkert_small_thumb

Folkert Bouma

Namens organisatie / groep : Dorpshuis Makkinga

Bekijk profiel

De aanleiding van dit initiatief was de vraag van de huisarts om een ruimte in het dorpshuis. In Makkinga  staat echter de zorg, net als in veel andere dorpen, onder druk.

Voor het dorpshuis betekent de uitbreiding met "zorg" een aanwinst. Niet alleen in financiële zin, maar ook levert het dorpshuis hiermee een extra bijdrage aan het welzijn van de inwoners. Bovendien is het hiermee mogelijk het dorpshuis een veel betere entree en uitstraling  te geven en weer een verdere stap te zetten op de energiereductie.

Eind december 2016 is de financiering rond gekomen.

Begin mei 2017 is de bouwvergunning verleend.

Juni 2017 start de bouw en eind 2017 moet het gebouw klaar zijn.

 

 

Foto's

Voorgevel_small