Img_20160721_082108_medium

Rietlandenschool krijgt energie van de zon

01 juli 2015

Rietlandenschool krijgt energie van de zon

 

Dankzij diverse partijen is op de Rietlandenschool op Marken in de zomervakantie van 2016 een zonne-installatie geplaatst die het volledige verbruik van de school opwekt. De installatie bestaat uit 84 zwarte JA Solar zonnepanelen van ieder 270 Wp die samen 22.000 kWh schone energie opwekken. De besparing op de energierekening zal volledig ten goede komen aan de school, waardoor de school in staat wordt gesteld om het bespaarde bedrag te investeren in het onderwijs .

In de gemeenschapsruimte van de school hangt een scherm waar de prestaties van de installatie te volgen zijn. Op deze manier wordt er in het onderwijsaanbod aandacht besteed aan het duurzaam opwekken van energie.

Het plan is tot stand gekomen door een samenwerking van de Steunvereniging van de Rietlanden met de directie van de school, CPOW (de onderwijsorganisatie waar de Rietlanden onder valt) en de zonne-coöperatie  “Zon op Marken”.

De installatie is grotendeels gefinancierd door de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Marken, ook wel de Steunvereniging genoemd. Deze Vereniging is opgericht om de Rietlandenschool waar mogelijk financieel te ondersteunen. De Vereniging heeft een paar honderd donateurs onder de Marker bevolking.

De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend van ruim €6.400 voor dit initiatief. De Provincie stelt financiële middelen beschikbaar voor het plaatsen van zonne-installaties op maatschappelijk vastgoed. Hiermee is 20% van de totaalkosten van de installatie gesubsidieerd.

 

 

Coöperatie Zon op Marken

Stichting CPOW

Protestants Christelijke Basisschool “De Rietlanden”

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Marken

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Jaap Visser

Namens organisatie / groep : Zon op Marken

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:
Het dak van de school is zeer geschikt om een zonne-installatie op te plaatsen.

Het doel van dit initatief:
De energie die de school verbruikt op een duurzame manier opwekken.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:
Een bijdrage leveren aan een schoner milieu en aandacht besteden aan duurzaamheid in de lessen.