Header-kleurig-klaar_medium

Zorgzaam stedum

14 december 2016

Zorgzaam Stedum is een initiatief van Stedumers voor alle Stedumers die hulp nodig hebben in hun leefsituatie of die ondersteuning kunnen gebruiken bij het invullen van hun sociale leven. www.zorgzaamstedum.nl

Contactpersoon:

Missing_thumb

Ida Rijskamp

Namens organisatie / groep : Zorgzaam Stedum

Bekijk profiel

Zorgzaam Stedum springt in op de behoefte van mensen aan hulp, zorg en aandacht. Niet iedereen heeft altijd hulp, zorg of aandacht nodig, maar iedereen kan in een positie komen waarin hulp, zorg en aandacht zeer welkom en soms misschien wel onontbeerlijk is. Zorgzaam Stedum wil een organisatie zijn die mensen die dit nodig hebben de helpende hand toesteekt, op een laagdrempelige en betrouwbare manier.

De stichting Zorgzaam Stedum is in maart 2014 officieel opgericht. Het bestuur richt zich op de organisatie van de randvoorwaarden voor de coördinatoren en de vrijwilligers. De statutaire doelstelling van de stichting is: het bieden van niet door reguliere zorg geboden hulp aan personen met als woon- of verblijfplaats Stedum, als reactie op hun tijdelijke of incidentele hulpvraag.

Zorgzaam Stedum richt zich op de volgende drie doelgroepen:

  1. Inwoners en verblijvenden in het dorp Stedum die hulp nodig hebben die niet door de reguliere zorg wordt verstrekt;
  2. Mantelzorgers die actief zijn in Stedum en die ontlast moeten worden in hun taken;
  3. Inwoners of verblijvenden die eenvoudige hulpmiddelen nodig hebben.

Zorgzaam Stedum werkt met coördinatoren en vrijwilligers. Hulpvragers kunnen bij Zorgzaam Stedum terecht voor tijdelijke en incidentele hulpvragen, die niet vanuit de reguliere hulpverlening kunnen worden opgelost.

Iedereen, jong en oud, die hulpbehoevend is en in Stedum woont, kan gebruikmaken van de hulp van Zorgzaam Stedum. De hulp is gratis. De kosten voor vervoer of eventuele materiaalkosten moeten wel worden vergoed.

Het gaat om hulp die niet via de reguliere zorg verstrekt wordt, zoals
– Vervoer en begeleiding naar artsen en ziekenhuizen
– Medicijnen halen
– Boodschappen doen
– Bibliotheekboeken ruilen
– Kleine klusjes in huis en tuin
– Licht huishoudelijk werk (in afwachting van gezins- of bejaardenhulp)
– Eten koken
– Ondersteuning mantelzorg
– Samen met een vrijwilliger koffie drinken, wandelen, lezen, …. etc.

Zorgzaam Stedum heeft ook verschillende hulpmiddelen die u kunt lenen.