Foto_vervoer_in_america-300x200_medium

Vervoer in America

05 januari 2015

Vervoer in America bestaat uit Vraagafhankelijk Vervoer (VAV) van deur-tot-deur of deur-tot-OV-halte v.v. op basis van nabuurhulp. De vervoervrager betaalt een kleine vergoeding aan de werkgroep Vervoer in America als tegemoetkoming van noodzakelijke kosten. Vervoer in America is in 2015 gestart als een onderdeel van de pilot Wensbus uitgevoerd door de Provincie Limburg in samenwerking met Veolia Transport en de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Dit project is ondergebracht bij Dorpscoöperatie America en heeft geen winstoogmerk.

 

http://vervoerinamerica.nl/

Contactpersoon:

Missing_thumb

Marco Hesp

Namens organisatie / groep : Dorpsraad America

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Voorzien in een vervoersbehoefte voor dorpsbewoners die daarin zelf om welke reden dan ook niet kunnen voorzien.

Het doel van dit initatief:

Een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, het bereikbaar houden van voorzieningen, het onderhouden van sociale contacten en de mobiliteit van inwoners van America die hierbij (tijdelijk) problemen ondervinden.

 

 

Foto's

Via-logo-300x112_small