Afbeelding_dorpshulp_def_medium

Dorpshulp BMRH

11 april 2018

Dorpshulp Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum is een vereniging met leden met als gezamenlijk doel: 'omzien naar elkaar'.
Dorpshulp BMRH is een aanvulling op de bestaande dienstverlening aan huis, waardoor hulpbehoevende dorpsgenoten langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.
We faciliteren in middelen/activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid (o.a. de duofiets, samen eten, etc.).

 

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie op:

https://dorpshulpbmrh.blogspot.nl