Biervliet_medium

Biervliet


Zeeland - Terneuzen - populatie: 1591
Biervliet is een dorp in Zeeuws Vlaanderen. Biervliet had in het verleden stadsrechten. De oudste vermelding van Biervliet vinden we in een charter (984) waarin sprake is van de Fluvium Berverna. Waarschijnlijk is langs deze waterloop (inbraakgeul) de eerste bewoning geconcentreerd: Bierfletum (1075). De naam verwijst naar een “bierkleurige waterloop”. Het Germaanse bir of bier, betekent modder, mest. Ook is het mogelijk dat het voorvoegsel bier naar de diernaam bever verwijst.

Het conserveren van vlees en vis in zout is al sinds de Oudheid bekend. In de veertiende eeuw voerde Denemarken in tonnen geslagen gezouten en gekaakte haring uit, voornamelijk uit Schonen. Deze was aan wal gekaakt: van ingewanden gezuiverd. De Vlaamse vissers voeren tot op de Engelse visgronden en moesten derhalve onderweg hun verse haring kaken. Deze aanvoer kwam in conflict te staan met reguliere visinvoer van de Hanse. Deze nieuwe techniek (kaken op zee) is vermoedelijk door Willem Beukelszoon omstreeks 1400 in Biervliet geïntroduceerd. Door het kaken aan boord kwam de haringvisserij tot grote bloei. Ook de plaatselijke zoutproductie nam een grote vlucht.

Op Hemelvaartsdag 1973, donderdag 31 mei, herdacht Biervliet dat in 1573 de Watergeuzen Biervliet in bezit namen en de Spanjaarden verdreven. Het waren drie dagen festiviteiten met op donderdag een grote optocht. Daarin werden de hoogtepunten uit de Biervlietse geschiedenis uitgebeeld. Tienduizenden bezoekers stroomden toe. Bij die gelegenheid werd de geuzenvlag geïntroduceerd. Nog jaarlijks vinden op Hemelvaartsdag de Geuzenfeesten plaats en om de vijf jaar is er een groots feest met een historische optocht, zijn de straten versierd en loopt de bevolking in historische kledij.

Alle initiatieven van Biervliet

Stichting Behoud Monumenten Biervliet

Biervliet4_normal

Kijk eens naar Biervliet

Vanaf: 09 november 2016

Er is in Biervliet al een wandelroute met oude foto´s op ezels door het dorp. 

Deze wandelroute door het dorp met oude foto´s op ezels willen we aanvullen met kijkdozen die iets vertellen...