• Home
  • »
  • Fryslân
  • »
  • Grieneko (Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswerd e.o.)
Grieneko_medium

Grieneko (Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswerd e.o.)

http://grieneko.frl/
Fryslân - Littenseradiel - populatie: 768

Bevordert en stimuleert de inzet van "groene" energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswerd en directe omgeving.

Alle initiatieven van Grieneko (Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswerd e.o.)

Grieneko

Grieneko_logo_normal

Grieneko coöp UA

Vanaf: 20 mei 2015

Zonpanelen:op eigen dak of collectief op bijv. staldak (postcoderoos)

Collectieve aanpak...