Hengevelde_zorgwoningen_medium

Carebrede kleinschalige woonvorm in Hengevelde

19 december 2016

Mensen die niet meer de zelfregie over hun leven hebben moeten vaak verhuizen uit Hengevelde. Zij worden dan verzorgd in een vreemde omgeving. Bestaande sociale activiteiten en contacten verdwijnen hierdoor. 
 

Werkgroep Blijven Wonen In Hengevelde (BWIH) wil daarom een carebrede kleinschalige woonvorm in Hengevelde gaan realiseren. Dit is een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen (vandaar ‘carebreed’) waar bewoners meer zorg en begeleiding kunnen krijgen dan in de thuissituatie.
 

De plannen van BWIH zijn uniek vanwege twee elementen. In de eerste plaats is er de koppeling van doelgroepen (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking). Deze koppeling is nodig om in een klein dorp een dergelijke voorziening te realiseren, anders wordt de voorziening te klein en dus te duur.
 

De inbedding in de sociale infrastructuur van het dorp is ook vernieuwend. Naast de hulp van de aanwezige professionele zorgverleners is er namelijk ook een belangrijke rol weggelegd voor familie, vrienden en dorpsgenoten. Zij zorgen ervoor dat de kosten voor optimale zorg in Hengevelde zo laag mogelijk blijven. 
 

De kleinschalige woonvorm heeft voor elke bewoner een eigen appartement met zit/slaapkamer, keukenblok en sanitair. Ook is er plek, voor een echtpaar bijvoorbeeld, om samen te wonen. Het gebouw heeft per woongroep gemeenschappelijke voorzieningen zoals een gezamenlijke woonkamer, een gezamenlijke keuken en een personeelsruimte.

 

Als zorgaanbieders zijn Carintreggeland en de JP van den Bent Stichting in beeld. Zij zullen niet in het gebouw investeren maar enkel als zorgaanbieder optreden. Er is dan ook sprake van scheiding van woning en zorg. De bewoners betalen hun eigen huur en zullen de zorg inkopen vanuit een persoons gebonden budget. De financiering van het vastgoed is nu de eerstvolgende stap.

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Tim Jongman

Namens organisatie / groep : Werkgroep Blijven Wonen In Hengevelde

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie op:

www.bwih.nl


Video