Kolhorn-tuin_medium

Geef Kolhorn de dorpstuin terug!

08 december 2016

Het dorpshuis De Nieuwe Horn dat is gebouwd aan de Laurenskerk (niet meer in gebruik voor religieuze doeleinden) vormen letterlijk het hart van het dorp. We hebben ons in 2013 met een vernieuwd bestuur gericht op het meest urgente achterstallig onderhoud aan de panden en het structureel verlagen van de gebruikskosten door energiebesparende maatregelen door te voeren. Op deze manier hopen we de gebouwen weer de huiskamer van Kolhorn te laten zijn! En vanuit een huiskamer kijk je natuurlijk op een tuin uit...de huidige binnentuin, de buitentuin, het kerkplein met de bijbehorende inrichting zien er verwaarloosd en troosteloos uit.

De situering van de gebouwen ten opzichte van elkaar op de kerkterp en de ligging in de hoek van het dorp maken de buitenkant zeer geschikt om de 'dorpshuiskamer' een tuin te geven. De bedoeling is om aan de voorzijde van de Laurenskerk een centraal plein te creëren waar het mogelijk is om in de beslotenheid daarvan nieuwe functies te maken of bestaande beter en buiten te faciliteren. Wat we concrete gaan doen:

  • De kerkterp aan de zuidzijde voorzien van leilinden achter de bestaande haag van haagbeuken, zodat er een groene beschermende ring naar het voorplein ontstaat;
  • De inrichting van het voorplein aanpassen zodat de bestaande toegangen worden ingericht als podium met daar tegenover een plein met straatmeubilair waardoor een soort van buitentheater ontstaat;
  • Een semi-permanente luifel aanschaffen en bevestigingspunten voorzien; de luifel dient als afdak om voor beschutting en voor een betere akoestiek. Deze herinrichting is gebaseerd op de huidige activiteiten die de verenigingen en clubs binnen in het dorpshuis en de kerk ontplooien en de enkele initiatieven die buiten op gezette tijden worden opgezet stevig zullen ondersteunen. Bovendien op een duurzame en groene manier.

Alle inwoners van Kolhorn hebben voordeel bij het project. Ten eerste natuurlijk de mensen die direct om het dorpshuis en het kerkgebouw heen wonen, deze liggen namelijk in het hart van het dorp. Ten tweede de gebruikers van het dorpshuis en ten derde alle bewoners van het dorp, die een veel mooiere pleininrichting tegemoet kunnen zien.

Meer op www.kernmetpit.nl

Contactpersoon:

Missing_thumb

Wendy Dubbeld

Namens organisatie / groep : Dorpshuis De Nieuwe Horn

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

De binnentuin, de buitentuin, het kerkplein met de bijbehorende inrichting zagen er verwaarloosd en troosteloos uit.

Het doel van dit initatief:

Bijdragen aan leefbaarheid en sociale cohesie in Kolhorn door behoud van de dorpshuisfunctie, het dorpshuis De Nieuwe Horn en het kerkgebouw.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Verbeteringen voor de woonomgeving