Logo_zorgzame_dorpen_-_zonder_tekst_medium

Oentsjerk

http://www.tirzatrynwalden.nl
Fryslân - Tytsjerksteradiel - populatie: 0

De Trynwâlden bestaan uit de dorpen: Aldtsjerk, Mûnein, Readtsjerk, Oentsjerk, Ryptsjerk en Wyns. Aangemeld via zorgzamedorpen.frl

Alle initiatieven van Oentsjerk

Logo_tirza_normal

Tirza, Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden U.A.

Vanaf: 20 maart 2018

De zorgcoach voor onze dorpen kan worden aangesteld omdat betrokken burgers het heft in handen hebben genomen. Zij hebben Tirza opgezet, een coöperatie voor zorg en welzijn in de Trynwâlden. Tirza...