Overveen-duurzaamoverveen_medium

Duurzaam Overveen

01 januari 2014

Vereniging DuurzaamOverveen is een groeiend netwerk van bewoners die zich willen inzetten voor het verduurzamen van ons mooie dorp. We hopen dat steeds meer Overveners mee gaan doen, lid worden van de vereniging en met ideeën komen. Ons motto: samen bereiken we meer en leren we elkaar (beter) kennen. Dat geeft energie en inspiratie voor nieuwe ideeën en activiteiten. De eerste activiteit van DuurzaamOverveen is geweest het organiseren van een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen voor op uw eigen dak. Er wordt inmiddels eens in de 6 weken een reparatiecafé georganiseerd. En we hebben het project Duurzaam Bloemendaal ontwikkeld dat ondermeer een duurzaamheidsvisie heeft opgesteld met een uitvoeringsprogramma duurzaamehid en informatie geeft over zonnepanelen, energiesubsidie, energiebesparing, duurzaamgheid en duurzaam bouwen.
 
DuurzaamOverveen is een vereniging en telt ca. 35 leden.

Contactpersoon:

Overveen-duurzaamoverveen_thumb

Carlinde Adriaanse

Namens organisatie / groep : Duurzaam Overveen

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Op basis van keukentafelgesprekken hebben bewoners een online survey ontwikkeld om het draagvlak te peilen voor nieuwe activiteiten en voorzieningen voor en door Overveners. Inmiddels zijn we met een groeiend aantal mensen actief om DuurzaamOverveen grotere bekendheid te geven en concrete activiteiten op te zetten.

Het doel van dit initatief:

Doel van DuurzaamOverveen is dan ook om een netwerk van actieve bewoners op te bouwen die zich samen inzetten voor de verduurzaming van ons dorp en dat graag met anderen samen wil doen.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Ontwikkelen van projecten in ons dorp op gebied van duurzaamheid. Op dit moment organiseren we een collectieve Inkoopactie voor zonnepanelen.   Andere ideeën die op stapel staan:een biologische/duurzaamheidsmarkt, samen een dorpsenergiecoöperatie opzetten, samen energiemaatregelen nemen in onze woningen en een zomerpicknick voor het hele dorp met allemaal heerlijke duurzame en biologsiche gerechtjes die we samen maken.