Burgerveen-energie-autonoom_medium

Burgerveen Energie Autonoom

10 december 2016

Het einddoel is Burgerveen voor alle bewoners én bedrijven op termijn totaal energie zelfvoorzienend maken. Dit doel moet over circa 10 à 15 jaar concreet bereikbaar/bereikt zijn.

De plaatselijke Projectgroep Energie helpt bewoners nu al met onder meer collectieve aanschaf van zonnepanelen. Parallel hiermee richt Burgerveen Innovatie Energie (BIE) zich op het innovatieve deel. Dat start bij en met bewoners en loopt door met bedrijven.

Veel van de nieuwe technieken vergen onderzoek, expertise en ontwikkeling. We verdiepen ons in (nieuwe) technieken zoals de heat pipe als vervanger voor de traditionele zonnecollectoren, de windmolen zonder wieken (windtuba), gebruik van gebluste en ongebluste kalk om zomers compartimenten met natte kalk te dehydtareren waar 's winters alleen water aan toegevoegd hoeft te worden dat dan meteen een temperatuur heeft 80 graden en smeltzout (uit metaalindustrie) dat energie beter vasthoudt dan water voor in de boiler. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan snel, technieken die vandaag de ideale oplossing lijken kunnen morgen achterhaald zijn. Haalbaarheid geeft uiteindelijk de doorslag.

Zie ook www.groensteidee.nl

Contactpersoon:

Missing_thumb

Erik Verpaalen

Namens organisatie / groep : Burgerveen Innovatie Energie

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Burgerveen stapsgewijs energie-zelfvoorzienend maken

Het doel van dit initatief:

Maken dat aardgas en het lichtnet niet meer nodig zijn. Het plan is een eigen energieopslag te realiseren.