Logo-300x104_medium

Coöperatie voor duurzaamheid Nieuwleusen

22 december 2016

Nieuwleusen Synergie heeft als doelstelling om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit willen ze bereiken door veel meer in het dorp zelf te doen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als ‘Het (doen) ontwikkelen en (doen) exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken’.

 

Om te komen tot een duurzaam en vitaal Nieuwleusen worden er in eerste instantie 8 projecten nader uitgewerkt en opgezet door Nieuwleusen Synergie. Bij deze projecten wordt het begrip duurzaamheid breed ingevuld: van technische duurzaamheid tot sociale duurzaamheid, van duurzame energie tot welzijn.

 

Voor de uitvoering van de plannen is de coöperatie Nieuwleusen Synergie beheer U.A. opgericht. Iedereen die deel wil nemen aan initiatieven van Nieuwleusen Synergie moet hier lid van worden. Hiervoor is gekozen omdat zo invloed uitgeoefend kan worden op het beleid. Bovendien wordt via het lidmaatschap aangegeven dat je het eens bent met de doelstellingen van de coöperatie, namelijk het nastreven van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst.
 

De kosten voor het lidmaatschap zijn eenmalig € 100. Deze bijdrage kan echter snel terugverdiend worden, o.a. door het afnemen van gas en elektriciteit via de coöperatie. De coöperatie kent een zogenaamde uitgesloten aansprakelijkheid. Mocht er iets mis gaan, dan kost dat de leden maximaal hun inleg van € 100 kwijt. Eventuele tekorten of schulden zullen dus niet verhaald worden op de leden.


Een uitvloeisel van de coöperatie is het Synergiefonds. Met dit fonds draagt de coöperatie bij aan zaken van algemeen nut binnen de lokale gemeenschap die niet op een andere manier kunnen worden bekostigd. Bij voorkeur schenkt de coöperatie kleine bedragen, teneinde zoveel mogelijk lokale organisaties te ondersteunen. Tot dusver gebeurt dit op bescheiden schaal, maar als grotere projecten van de grond komen zal het fonds steeds meer in beeld komen. Het is een manier om de opbrengsten van de coöperatie ten goede te laten komen aan de leefbaarheid van Nieuwleusen.

 

Per project is inmiddels een speciale taakgroep opgesteld die verantwoordelijk is voor de uitwerking en uitvoering van het project. Deze taakgroepen zijn vertegenwoordigd in de coöperatie.

 

Lokaal Energiebedrijf

Hulp

Kringloopwinkel

Schooltuinen

Glasvezel

Buurtauto

Informatiepunt

Duurzaam energiegebruik

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Daan den Ouden

Namens organisatie / groep : Nieuwleusen Synergie

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

www.nieuwleusensynergie.nl

info@nieuwleusensynergie.nl