Noord_deurningen_biogas_medium

Biogasnetwerk Noord Deurningen

19 december 2016

In Noord Deurningen wordt met veel ambitie gewerkt aan duurzaamheid: in 2020 wil de kern energieneutraal zijn. Zo zet de stichting Energieneutraal Noord Deurningen (END) zich in voor een biogasnetwerk.

 

Bij veehouders wordt een mestvergister geplaatst. Door de mest hier zo vers mogelijk in te verwarmen, komt gas vrij. Dit gas wordt in een leiding gepompt en wordt zo vervoerd naar bedrijven die het gas kunnen gebruiken. Agrarische bedrijven in Noord Deurningen gaan hiervoor samenwerken in de energiecoöperatie IJskoud. Op die manier kan uiteindelijk wel 1 miljoen kuub gas per jaar worden geleverd. Daarmee kan Noord Deurningen ruim in de eigen gasbehoefte voorzien.

Er is gekozen voor een eenvoudige mestvergister die bij elke veehouder kan worden aangelegd. Zo worden de kosten laag gehouden en wordt de vergister snel terugverdiend

 

De projecten in Noord Deurningen worden ondersteund door een aantal subsidies. De DEI-subsidie is daarbij een heel belangrijke. DEI staat voor Demonstratie Energie-Innovatie. Hieruit is een bedrag van ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van de zogenaamde biogashub. Deze biogashub zal bestaan uit: ongeveer negen boerderijvergisters, circa 9,5 kilometer aan transportleiding en 5 kilometer aan hogedrukleiding. Ook wordt een gasreinigings- en kwaliteitssysteem en een administratiesysteem opgezet. Daarnaast is een SDE (Stimulering Duurzame Energie)subsidie aangevraagd. Deze subsidie legt een bedrag bij elke kubieke meter gas die wordt geproduceerd.

 

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Tom Tijdhof

Namens organisatie / groep : Werkgroep E.N.D.

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie op:

www.duurzaam-nd.nl

tomtijdhof@duurzaam-nd.nl

info@duurzaam-nd.nl