12189014_725254387619364_3729565529041131386_n_medium

Waddengouddorp Oosterend

09 november 2015

Streekwurk Fryslân steunt plan voor vergroten leefbaarheid Waddengouddorp OosterendOosterend, gelegen op het oostelijk puntje van Terschelling met slechts 125 inwoners. Een klein dorp waar alle pareltjes van Unesco Werelderfgoed Waddenzee samenkomen: zee, duin, kwelders, polder, Europees Natuurreservaat en Dark Sky Park De Boschplaat, en cultuurlandschap De Grië met haar eendenkooien. 30 ondernemers, verenigd in Natuurlijk Oosterend, werken samen om deze eeuwenoude Waddencultuur en -natuur te behouden en hebben een plan om de leefbaarheid en beleving van het Waddengouddorp en bijbehorend landschap te vergroten. Streekwurk Fryslân van de Provincie Fryslân heeft bekendgemaakt het plan financieel te gaan steunen en de ondernemers kunnen in 2016  beginnen met hun maatregelen om Oosterend aantrekkelijker te maken, de toegankelijkheid te verbeteren en milieubesparende middelen door te voeren.

 


Het dorp Oosterend is een authentiek Waddendorp en de omgeving is gewoonweg prachtig, toch mist het volgens Natuurlijk Oosterend aan voorzieningen om de bewoners en toeristen het hier aangenamer en langer te laten vertoeven. Met het ontwikkelen en uitstippelen van meertalige fiets- en wandelroutes in het gebied, plaatsen van meertalige infoborden, picknicktafels en bankjes, panoramakijkers, hondenpoepzakpaaltjes, bewegwijzering naar openbaar toilet en watertappunten en het renoveren van de twee bushokjes in het dorp wil de stichting het gebied en dorp aantrekkelijker maken. Om te laten zien dat Oosterend ook Waddengouddorp is en de erkenning heeft van UNESCO als Werelderfgoeddorp willen ze ook verspreid in het dorp vlaggenmasten plaatsen waar de vlag van Waddengoud en UNESCO Werelderfgoed wappert. Daarnaast moeten dorp en omgeving ook toegankelijker worden voor mindervaliden door het plaatsen van afstapplaatsen bij de bushaltes en het aanbieden van een elektrische strandrolstoel die werkt op zonnepanelen. Met die zonnepanelen en ook nog het plaatsen van energiebesparende straatlantarens wil Natuurlijk Oosterend ook een begin maken met de verdere verduurzaming en zelfvoorziening van energie van het dorp. “ Voor het hele plan uit te voeren hebben we 78.000 euro nodig. Via Streekwurk hebben we ruim 39.000 euro toegezegd gekregen. De rest wordt aangevuld door andere organisaties en een deel wordt door de ondernemers zelf opgebracht”.

 


Streekwurk Fryslân


Vanaf 2014 werkt de Provincie Fryslân via Streekwurk Fryslân samen met de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, maatschappelijke organisaties en inwoners aan de ontwikkeling van het Friese platteland. Dit gebeurt via de streekagenda: een uitvoeringsprogramma van projecten van en voor de streek waarin de partners gezamenlijk de gebiedsdoelen en ambities vastleggen. Hierbij werkt Streekwurk integraal samen in vijf regio's in Fryslân: Waddeneilanden, Noordoost-Fryslân, Zuidwest Fryslân, Zuidoost Fryslân. De Provincie Fryslân stelt hiervoor  subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinschalige projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Of projecten die het wonen en werken in de regio prettiger maken. 


Meer info:
•    Annemiek Waanders, telefoon 06-21537498, info@om-aest.nl

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Melis de Vries

Namens organisatie / groep : Dark Sky Terschelling

Bekijk profiel