Logo_wijnjewoude_energie_neutraal_medium

Wijnjewoude Energie Neutraal

15 oktober 2015

Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is een initiatief van Plaatselijk Belang, gedragen door het dorp. WEN is een pilotproject waarvoor de gemeente Opsterland ons dorp heeft uitgenodigd. Het project wordt ondersteund en begeleid door diverse deskundige instanties en overheden.

Doel van WEN is om als dorp in 2025 energieneutraal te zijn en voor wat betreft elektriciteit en gas volledig in eigen behoefte te voorzien. Daarvoor worden alle dorpsgenoten gestimuleerd om zelf besparingsmaatregelen te treffen en zowel individueel als collectief duurzame energie te gaan opwekken via zon, wind en biogas.

Om het doel te bereiken is per 15 oktober 2015 de Cooperatie WEN opgericht. Het aantal leden bedraagt op dat moment 71. De cooperatie is aangesloten bij Us Kooperaasje. 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Janny Janssen

Namens organisatie / groep : Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

De gemeente Opsterland is aangesproken door Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) om met een van haar dorpen deel te nemen aan een pilot om als dorp in 10 jaar volledig energieneutraal te worden. SEN heeft tot doel zoveel mogelijk Noord Nederlandse dorpen te stimuleren tot energieneutraliteit.

Omdat Plaatselijk Belang Wijnjewoude al actief bezig was om via de werkgroep Duurzaam Wijnjewoude inwoners te stimuleren tot het gebruik van zonnepanelen, is dit dorp gevraagd aan de pilot van SEN deel te nemen. En die ambitieuse uitdaging heeft PB samen met de werkgroep in najaar 2014 aangenomen.

 

Het doel van dit initatief:

Met WEN werken we als dorp met elkaar aan energiebesparing en gaan we tegelijkertijd duurzame energie produceren. Met als resultaat dat we in 2025 gezamenlijk tenminste zoveel duurzame energie opwekken, dat we in de dorpsbehoefte kunnen voorzien.

Zo werken we samen aan een duurzame toekomst, gaan ieders energielasten omlaag en zijn we niet meer afhankelijk van commerciele energiebedrijven, waardoor we de winst voor ons dorp kunnen inzetten. De WEN organisatie wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers. 

Na een jaar voorbereiding is in oktober 2015 de cooperatie WEN opgericht. De beslissingen over wat WEN doet, welke plannen worden uitgevoerd, etc worden genomen door de leden van de cooperatie. Het draait om:

  • - Samen iets ondernemen
  • - Ieder lid heeft een stem en die stem wordt gehoord
  • - Leden voelen zich verbonden, hebben een belang     en willen zich daarvoor inzetten
  • - Ze voelen zich eigenaar en zijn dat ook. De leden       nemen de belangrijke besluiten.


Zie ook op www.wen.frl