• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het IMF worden aangevraagd (vanaf 23 april tot en met 17 mei & van 16 september tot en met 11 oktober). 

Lees meer