Duurzaam_groede_medium

Voedsel Symposium ?? oktober 2017

02 november 2016

De werkgroep Duurzaam Voedsel, onderdeel van de stichting Duurzaam Groede wil in oktober 2017 voor de vierde maal in de Grote Kerk van Groede een symposium en proeverij over duurzaam voedsel organiseren, dit jaar met het thema Voeding & Gezondheid.
We ontvangen tijdens dit symposium bezoekers uit alle dorpen van de gemeente Sluis. Laagdrempeligheid voor de bezoekers is bij ons een hele belangrijke waarde. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die een wetenschappelijke en/of praktische belangstelling hebben voor de gezonde duurzame keuken. Kinderprogramma’s worden verder uitgebreid in 2017.
 
Voedsel is een van de kernthema’s waar de stichting Duurzaam Groede zich mee bezig houdt. De werkgroep Duurzaam Voedsel organiseerde tot dusver drie symposia en  proeverijen. In de jaren 2014, 2015 en 2016 waren Voedselverspilling, Regionaal Geproduceerd Voedsel en Biodiversiteit de hoofdthema’s. 
Een steeds terugkerend thema in de discussie over Duurzaam Voedsel is de relatie tussen Voeding & Gezondheid. Dit thema staat daarom in 2017 centraal. Het is vooral de preventie die daarbij een steeds grotere rol speelt. 
Het symposium en de proeverij bieden zowel theoretische als praktische handvatten. Door de directe contacten tussen producent en consument, zal de consument meer inzicht kunnen verkrijgen op welke wijze hij door zijn eigen voedselkeuze de persoonlijke ecologische footprint  kan verkleinen. 
Vanuit wetenschappelijke hoek wordt aandacht gegeven aan de stelling van onder andere dr. Remko Kuijpers (Het Oerdieet, 2014) dat de mens een steeds groter deel van zijn leven last zal hebben van chronische ziektes (bijvoorbeeld diabetes en obesitas). De relaties tussen chronische ziekten en voedsel zullen nader uitgediept worden omdat uit recent wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat de levensverwachting met chronische ziekten in de periode 2002-2012 significant is gestegen (voor mannen met 3,9 jaar en voor vrouwen met 3,5 jaar).
Ook vanuit de overheid komt er steeds meer aandacht voor gezond voedsel omdat het ziektes kan helpen voorkomen of uitstellen. Daarmee kunnen de stijgende zorgkosten preventief bestreden worden. Met een andere kijk op zorg kun je met betere voeding de gezondheid van ouderen stimuleren, daarmee hun zelfredzaamheid verhogen en de zorgkosten verkleinen. 

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Adrie Neuféglise

Namens organisatie / groep : Stichting Duurzaam Groede

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Contactpersoon van dit initiatief:

Ruud Muusze tel 0117 372363