P3310193_medium

Bijenweide Oentsjerk zoemt! ingezaaid

07 april 2016

Na maanden van voorbereiden was het donderdag 31 maart jl. zover. De bijenweide op de hoek van de van Haersmasingel en de Rengersweg kon worden ingezaaid. Daarvoor heeft Piet Hellinga van Hellinga Transport de bovenlaag van de grond afgeschraapt. De graslaag is daarmee verwijderd.


De grond is afgevoerd naar het composteerbedrijf van de gemeente in Sumar. De bewoners van It Aventoer hebben het nog aanwezige onkruid verwijderd en de grond aangeharkt zodat een mooi zaaibed ontstond. Daarna kon het zaaiwerk beginnen.


Groenkerk deed mee aan een wedstrijd van de Friese Milieu Federatie Fryslân zoemt! Omdat de Oentsjerkster bijenweide als een van de twintig beste locaties is gekozen werd twee kilo zaad t.w.v. €450,- gratis beschikbaar gesteld door de FMF. Met medewerking van de Gemeente Tytsjerksteradiel is het plan voorbereid en uitgewerkt. Samen met zorgboerderij It Aventoer hebben Groenkerkers het zaad gemengd met zand, verspreid over het zaaibed, geharkt en met een wals vastgelegd. Na gedane arbeid drinken we natuurlijk koffie met koek!


En nu vol verwachting wachten tot de bloemenpracht te zien zal zijn……

It Aventoer helpt ook mee bij het onderhoud van de bijenweide de komende jaren.


Om te zorgen dat de bijen een goede verblijfsplek vinden in de weide zullen bijenhotels geplaatst worden. Deze worden samen met de kinderen van de scholen gemaakt. Een bijenhotel is een onderkomen met holletjes en gaatjes waar de bijen zich rustig kunnen terugtrekken. Het is dus geen bijenkast zoals imkers gebruiken.

Contactpersoon:

P1010275_thumb

Corien van der Linden

Namens organisatie / groep : Groenkerk

Bekijk profiel

Foto's

P3210182_small
P3310200_small
P3210187_small
P3310192_small
P3310189_small
P3310196_small