Zon_van_tryntsje_2013_original_medium

Zon van Tryntsje los in de Trynwâlden

01 maart 2013

De gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen Zon van Tryntsje van het vorig jaar is opgeschaald van Oentsjerk naar de hele regio, de Trynwâlden. Duorsum Gytsjerk en Groenkerk coördineren de actie dit keer, en werken samen met de dorpsbelangverenigingen van alle omringende dorpen.

 

 

U vindt hierbij de volgende documenten die u kunnen helpen met uw eigen actie:

 

  • Aanmeldformulier zonnepanelenactie
  • Plan van aanpak zonnepanelenactie
  • Offerte aanvraag 
  • Aandachtspunten gesprek leverancier na gunning

n.b. De Zon vna Tryntsje actie wordt vanaf 2014 uitgevoerd door Trynergie. Nieuwe versies van hierboven vermelde documenten vindt u op deze website bij Trynergie.