Duim_omheeg2_medium

Duim omHeeg

10 oktober 2017

Met Duim omHeeg willen we het met-elkaar-meerijden tussen Heeg en Sneek bevorderen, als aanvulling op het openbaar vervoer.

Er zijn twee liftpalen neergezet, de één in hartje Heeg en de ander bij het station in Sneek. Bewoners en bezoekers kunnen bij de paal gaan staan en hierdoor kenbaar maken dat zij graag een lift willen. Een website ondersteunt het liftsysteem..

Als werkgroep Duim omHeeg bieden we alle dorpen van Fryslân onze opgedane ervaringen aan: onze kennis, ontwerpen, nieuwsbrieven, enquêtes en andere documenten stellen wij ter beschikking van dorpen die ook een dergelijk initiatief willen nemen. Via het Netwerk Duurzame Dorpen of onze website duimomheeg.nl kunnen initiatieven contact leggen.

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Lucie Gelderblom

Namens organisatie / groep : Ho! Net yn 'e Kliko! en Duim omHeeg

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

In de dorpsvisie ‘Dream van Heech’ is in 2012 de aanzet gegeven voor een liftproject. Eén visueel gehandicapte inwoonster van Heeg die sterk afhankelijk is van de beperkte OV-voorzieningen heeft daarna het voortouw genomen om het project van de grond te krijgen. Dit resulteerde in een werkgroep vanuit Plaatselijk Belang die in 2015 begon met de realisatie. In juni 2016 zijn de liftpalen in gebruik genomen.

Het doel van dit initatief:

Door vaker samen te reizen
helpen we dorpsgenoten voor wie het lastig
  reizen is
is minder autoverkeer tussen Heeg en Sneek nodig
vullen we samen de gaten in het openbaar vervoer
maken we een gastvrij gebaar naar toeristen zonder
  fiets en auto

Uiteraard heeft liften ook sociale kanten: we helpen elkaar; we praten met mensen die we voorheen alleen van gezicht kenden. Het liften is laagdrempelig: simpel én niet eng (‘waar moet je naartoe?’, ‘stap in!’), En liften is vaak heel gezellig!

 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Het voornaamste bereikte resultaat in Heeg is dat in het dorp enthousiast gereageerd is op het initiatief en dat een deel van het dorp ook daadwerkelijk mee doet. Door middel van een enquête is dit aangetoond.

We gunnen ook andere dorpen deze mogelijkheid. Zeker op plekken waar het openbaar vervoer niet of beperkt beschikbaar is, kunnen de liftpalen een zinvolle aanvulling zijn.