Heeten__kerk_de_onze_lieve_vrouwe_onbevlekt_ontvangen_rm32277_2012-09-09_13.17_verkleind_medium

Heeten

www.duurzaamheeten.nl
Overijssel - Raalte - populatie: 4000

Heeten ligt in het midden van Salland en telt op dit moment circa 4000 inwoners. Heeten is een groeiende kern, met een sterk gemeenschapsleven waarin onderwerpen als duurzaamheid in de breedste zin van het woord, noaberschap en saamhorigheid belangrijke peilers zijn. Dit uit zich dan ook in vele duurzame initiatieven vanuit verenigingen en werkgroepen. De belangrijkste verkeersader nabij het dorp is de N332, die recentelijk om het centrum van het dorp is heen gelegd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de ruimtelijke structuur van het dorp veranderd is, waardoor het mogelijk is om het autoluwe centrum te versterken. Tevens kan de kern zich nu, door de veranderde structuur, in noordoostelijke richting uitbreiden.

Alle initiatieven van Heeten

Duurzaam Heeten

Locatiezoom_normal

Zonne-energiepark Heeten

Vanaf: 19 december 2016

Aan de binnenzijde van de rondweg van Heeten wordt een park voor zonne-energie aangelegd. Het energiepark krijgt het karakter krijgen van  een lokaal energiebedrijf waarvan de opbrengst direct ten goede...

Heeten_nestkastjes_normal

Nestkastjes Heeten

Vanaf: 19 december 2016

Stads- en dorpsvogels krijgen het steeds moeilijker door het ontbreken van huisvesting.
Daken en gevels worden vogelwerend gemaakt met vogelschroten of op een andere manier afgedicht. Tevens neemt het aantal...

Ruilkring-heeten_normal

Ruilkring Heeten

Vanaf: 20 november 2013 - Tot: 07 maart 2014

Ruilkring Heeten en omstreken:
 

- is een initiatief van een aantal enthousiaste inwoners van Heeten

- is sinds 7 maart 2014 een officiële vereniging met statuten

- biedt een platform voor...