Repair-cafe_medium

Repair Café Koudum

07 september 2013

Coöperatie Duurzaam Koudum U.A. en Emmaüs Koudum stimuleren graag duurzaam gebruik van spullen en verkleinen van de afvalberg.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Jaap Bijker

Namens organisatie / groep : Duurzaam Koudum

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Onder duurzaamheid valt ook het duurzaam omgaan met je spullen. Er wordt veel weggegooid wat met een eenvoudige reparatie nog jaren bruikbaar zou kunnen zijn.

 

Het doel van dit initatief:

Door repareren te promoten willen Emmaus Koudum en Coöperatie Duurzaam Koudum U.A. bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg.

 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Bewustwording creëren met betrekking tot het omgaan met spullen.