Tovense_beek_medium

Herinrichting Tovensche Beek

01 juni 2013

Binnen het samenwerkingsverband ‘Gebiedsontwikkeling Tovensche Beek’ wordt gewerkt aan een verbeterde inrichting van o.a. de Tovensche Beek. Doel van de samenwerking is om diverse landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden rondom het Sint Anthonisbos te verbeteren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een nog aantrekkelijker recreatief buitengebied, maar verbetert ook de landbouwkundige structuur.

In het gebiedsproces zijn het Waterschap Aa en Maas, de gemeente Sint Anthonis, Dienst Landelijk Gebied, Provincie Noord-Brabant, ZLTO, Agrarische Natuurvereniging Sint Anthonis, IVN, Dorpsvereniging ’t Leker en de heemkundekring Sint Anthonis vertegenwoordigd. Een van de te behalen doelen van dit proces is de realisatie van een ecologische verbindingszone (evz) langs de Tovensche Beek. Ook wordt de beek hersteld in haar natuurlijke staat. Doel hiervan is het verbeteren van de ecologische toestand, zodat uiterlijk in 2027 wordt voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De ecologische verbindingszone (EVZ) zal het Sint Anthonisbos met de Lage Raam verbinden.

De Tovensche Beek ligt ten noordwesten van Ledeacker, in de gemeente Sint Anthonis en de gemeente Boxmeer. De beek ontspringt in het St. Anthonisbos en mondt uit in de Lage Raam nabij Rijkevoort. Het hoogteverschil over dit traject beslaat 10 meter waarbij het verval in het Sint Anthonisbos het grootst is. Het plangebied bestaat uit alle gronden die invloed ondervinden van de te nemen maatregelen in en langs de Tovensche Beek.

Een deel van de Tovensche Beek (4,7 km) is door de provincie Noord-Brabant en het waterschap aangewezen als beekhersteltraject. Dit wordt waar mogelijk ingepast in de omgeving. Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opgave. Voor het herstellen van de beek is het ook wenselijk om  het water bovenstrooms in het St. Anthonisbos zo lang mogelijk vast te houden. Maatregelen die worden getroffen in het kader van beekherstel zijn het versmallen van de beek, het verwijderen van stuwen en plaatselijke obstakels in de beek. Verder dient 4,1 km van de beek ingericht te worden als ecologische verbindingszone. Hier zijn de gemeente Sint Anthonis en het waterschap gezamenlijk verantwoordelijk voor. 

Contactpersoon:

Profielfoto2_thumb

Jeroen Verhoeven

Namens organisatie / groep : Dorpsvereniging 't Leker

Bekijk profiel

Activiteiten

Missing_small

Informatieavond herinrichting Tovensche Beek

28 oktober 2014 tot 28 oktober 2014

De plannen voor de natuurlijke herinrichting van de Tovensche Beek zijn gereed. Het inrichtingsplan ligt van 15 oktober t/m 26 november ter inzage bij het Waterschap Aa en Maas. Dit is dus hét juiste moment voor een uitgebreide informatieavond. Deze zal plaatsvinden op 28 oktober om 19.30 in ’t Dorpshuus van Ledeacker gelegen aan de Stippend 2a. Tijdens deze informatieavond zal het Waterschap Aa en Maas in samenwerking met Dorpsvereniging ’t Leker de inrichtingsplannen aan u presenteren en krijgt u een beeld hoe de beek er in de toekomst uit komt te zien. Aansluitend is er een informatiemarkt waar u meer informatie kunt krijgen over aanhangende onderdelen van het project. Hierbij nodigen wij u van harte uit om bij de informatieavond aanwezig te zijn.

1_small

Werkzaamheden herinrichting Tovensche Beek aangevangen

01 december 2015 tot 29 februari 2016

Na een lange, intensieve voorbereiding van de projectgroepleden van de Tovensche Beek, zijn de werkzaamheden onlangs aangevangen.

Herinrichting_tovensche_beek_(171)_small

Informatiebijeenkomst Tovense Beek

15 januari 2016 tot 15 januari 2016

Op vrijdag 15 januari j.l. hebben we een startbijeenkomst georganiseerd, waarbij de betrokken partijen aan hebben deelgenomen. O.a. Waterschap Aa en Maas, gemeente Sint Anthonis, ZLTO en de uitvoerende aannemer waren hierbij van de partij. Na een korte presentatie van de werkgroep vanuit de Dorpsvereniging, werd onder veel belangstelling het werk in het veld bekeken. De oplevering en opening van het project staat gepland op 15 maart 2015.

2688404_opening_tovense_beek_(64)_small

Herinrichting Tovensche Beek genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs

27 januari 2017

Het inmiddels gerealiseerde en op 29 mei 2016 geopende Tovensche Beek is onlangs genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs 2017. Voor de Stijlprijs 2017 gaat de provincie op zoek naar verborgen parels en verrassende plekken op onverwachte locaties in Brabant. Plekken die zijn geboren vanuit een passie van mensen. Zie ook: http://brabant.nl/subsites/brabantse-stijlprijs.aspx Motivatie gemeente Sint Anthonis: "Het plan voor beekherstel en de inrichting van de ecologische verbindingszone Tovensche Beek is tot stand gekomen tijdens een schetsatelier met diverse projectpartners. De dorpsvereniging’t Leker heeft een prominente rol gespeeld in de communicatie en het vormen van draagvlak. Niet alleen een impuls voor het landschap, de groenstructuur, het beekherstel en een betere waterbeheersing. Het plan geeft ook invulling aan ommetjes, flora en fauna en vooral meer betekenis aan het gebied."