Vilsteren_kunst_in_de_natuur_medium

Vilsteren Kunst in de natuur

19 december 2016

‘Kunst onder de Bomen’ is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie op het grondgebied van Landgoed Vilsteren: een eeuwenoud landgoed met historische wortels in de katholieke geschiedenis. Het landgoed valt onder de Natuurbescherming en het bijbehorende dorp heeft een beschermd dorpsgezicht.

Bij `Kunst onder de Bomen` gaan de kunstwerken op in het landschap, beter bekend staand als Landschapskunst. De omgeving is een onmisbaar onderdeel, alleen daarin komt het opgestelde kunstwerk volledig tot zijn recht. Bij deze expositie vinden alle kunstobjecten hun oorsprong in de natuur.

Om dit mogelijk te maken is een gelijknamige stichting opgericht. Doelstelling van de stichting is het bieden van een podium aan professionele kunstenaars dan wel kunstenaars in opleiding. Uitgangspunt van het evenement is het leggen van verbindingen tussen kunst, natuur en de verstilling van het landgoed, zodat bezoekers in meditatieve rust het tentoongestelde kunnen ervaren. Kunstenaars worden uitgedaagd om een balans te vinden tussen natuur en geest, het zien en ervaren. 

Educatieve projecten voor individuele personen en groepen kunnen deel uitmaken van ‘Kunst onder de Bomen’. Scholen kunnen participeren in het project. Scholieren kunnen kennis en vaardigheden opdoen en zo in aanraking komen met kunst.

Zie www.kunstonderdebomen.nl

Contactpersoon:

Missing_thumb

Hans Keizer

Namens organisatie / groep : Stichting ‘Kunst onder de Bomen’

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie op:

www.kunstonderdebomen.nl