Dirkshorn_bruist_medium

Dorpsondersteuner Dirkshorn

02 december 2016

Als bewoners vragen of ideeën hebben of ergens zelfstandig niet uitkomen of in vastlopen, kan de dorpsondersteuner hen verder helpen. Dit kan gaan om over verschillende onderwerpen, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, opvoedings-ondersteuning, voorzieningen bij het ouder worden, praktische vragen, etc. Kortom alle vragen op het gebied van Zorg, Welzijn en Leefbaarheid. 

Contactpersoon:

Px_thumb

Herman van der Steenstraten

Namens organisatie / groep : Dorpsondersteuning Dirkshorn

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Behoefte aan anvullende ondersteuning die niet valt onder het aanbod van de gemeente via het WMO-loket.

Het doel van dit initatief:

De doelstelling van een DO is de leefbaarheid binnen de dorpen te vergroten voor die groep mensen die daarbij ondersteuning kan gebruiken, waardoor men langer zelfstandig kan blijven wonen. Een dorpsondersteuner optimaliseert de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de inwoners. Zij signaleert, legt contacten, geeft advies over zorg, WMO en informele zorg en helpt zorgvragers met het invullen van (aanvraag) formulieren en schakelt zelfstandig lokale vrijwilligers in voor tuinonderhoud, reparaties, computerles en boodschappen e.d.
Samenwerken aan leefbaarheid van Dirkshorn, Stroet en Groenveld

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Door de proactieve houding van de dorpsondersteuner zal naar verwachting minder professionele ondersteuning nodig zijn en zullen minder mensen van zorg worden onthouden.