Helofytenfilter_medium

Waterplan Ecodorp Boekel

01 juni 2015

Ecodorp Boekel is een ambitieus burgerinitiatief dat een voorbeeld wil zijn voor hoe een samenleving duurzaam kan leven. Bewoners willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn op gebied van voedsel, energie en bouwen van woningen.


Ook water vormt een belangrijk thema. De bewoners willen biomimicry principes rond waterbeheer in het ecodorp in de praktijk brengen. Hiervoor is contact gezocht met biomimicryNL.


Hoofddoel: Functies van het waterbeheer in Ecodorp Boekel vervullen met Biomimicry-principes.
Ontwikkelen van een waterplan waarin functies als water opvang, wateropslag, drinkwaterfiltering/-verwarming, verwarming van water voor de viskwekerij en koeling van woningen met water, afvalwaterzuivering worden vervuld met principes uit de natuur. Het waterplan wordt uitgevoerd op de 6 hectaren grond van Ecodorp Boekel.
Het Waterschap Aa en Maas was dermate blij met het plan dat ze ons een stimuleringsbijdrage schonken.


Waterschap Aa en Maas wil met burgers en gemeenten toe werken naar een klimaatbestendige bebouwde kom met waterbewuste inwoners. De best denkbare manier om dat te bereiken, is om met die burgers kleinschalige initiatieven op te pakken rond water en natuur. Ecodorp Boekel is één van die initiatieven.

 

Contactpersoon:

Ad_2011_thumb

Ad Vlems

Namens organisatie / groep : Ecodorp Boekel

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Het waterplan van Ecodorp Boekel wordt weer een voorbeeld van Circulaire economie; de enige invoer van buiten zijn drinkwater om te drinken en te koken en regenwater. De enige uitvoer is overtollig gezuiverd water dat in de bodem infiltreert. Binnen het terrein van het ecodorp wordt water zo vaak mogelijk opgeslagen, gebruikt en gezuiverd. Er zal geen water worden onttrokken aan de Zandhoekse Loop, waardoor er niets aan de functie van deze waterloop, aan- en afvoer van water voor o.a. agrarisch gebruik, gewijzigd wordt.
Water dat binnen het ecodorp gebruikt is, komt ook nooit in het riool terecht. De reden is simpel; Ecodorp Boekel wil zelf verantwoordelijkheid dragen voor het zuiveren van haar afvalwater en wordt dus niet aangesloten op het riool.

Het doel van dit initatief:

Functies van het waterbeheer in Ecodorp Boekel vervullen met Biomimicry-principes.
Ontwikkelen van een waterplan waarin functies als water opvang, wateropslag, drinkwaterfiltering/-verwarming, verwarming van water voor de viskwekerij en koeling van woningen met water, afvalwaterzuivering worden vervuld met principes uit de natuur. Het waterplan wordt uitgevoerd op de 6 hectaren grond van Ecodorp Boekel.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

  • Integraal adaptief waterplan (toepassen van biomimicry innovatie methode: scoping, discovering, creating, evaluating), gebaseerd op lokale biologische ontwerpprincipes en ecologische performance standards
  • Brochure van het waterplan
  • Concreet stappenplan voor uitvoer van de plannen
  • Financiële onderbouwing voor een aanvraag bij o.a. Stichting Doen (voor implementatie van de ideeën)