Cropped-bildtsestroom-logo-header_medium

Het Bildt

http://bildtsestroom.nl/
Fryslân - Het Bildt - populatie: 10517

Bildtse Stroom is de merknaam van De Bildtse Energie Coöperatie en is opgericht per 1 november 2014. De Bildtse Energie Coöperatie is een onderneming zonder winstoogmerk met als doelen:

– Duurzaam energie opwekken op Het Bildt

– Lager energie verbruik voor de inwoners van gemeente het Bildt

– Lagere energiekosten voor de inwoners van gemeente het Bildt

– Bijdrage aan en behoud van de Bildtse leefomgeving

– Eigen energie voorziening door en voor haar leden

– Energiegelden op het Bildt behouden Het uiteindelijke doel is om gemeente Het Bildt zelf (duurzaam) in haar eigen gas en elektra te laten voorzien.


Daarnaast heeft de Bildtse Stroom een fysiek energieloket geopend aan de Dordtse Straat 47a in Sint Annaparochie. Hier kunnen inwoners van Het Bildt terecht met vragen en onafhankelijke informatie over energiebesparingsmogelijkheden.

Alle initiatieven van Het Bildt

Bildtse Stroom

Postcoderoos_groot_normal

7 Bildtse Zonnedaken

Vanaf: 30 december 2016

Energiecoöperatie Bildtse Stroom maakt in gemeente het Bildt de start met MienskipsEnergie. MienskipsEnergie is energie die inwoners van een dorp of gemeente zelf willen, waar ze zeggenschap over hebben...