Cropped-logodorpstuinwide2_medium

Dorpstuin Hurdegaryp: Update december 2019

13 januari 2020

De dorpstuin ligt er mooi bij. Het oude bouwwerk is ontmanteld en gaat in het nieuwe jaar een nieuw leven leiden. Veel materialen worden hergebruikt als klimplaats voor eetbare klimplanten en kamperfoelie soorten. Een waardevolle en broodnodige broedplaats voor insecten en vlinders.

In het nieuwe jaar gaan wij een nieuw onderkomen bouwen. De voorbereidingen zijn al begonnen. In februari en maart 2020 gaan wij los. Wij hopen dit in een aantal zaterdagen te realiseren. Het oorspronkelijke plan waarmee Jetse Verstraten is afgestudeerd wordt nu niet uitgevoerd. Het wordt een eenvoudige binnenruimte van 30 m2.

Lees meer (via dorpstuinhurdegaryp.nl)

Contactpersoon:

Foto_eliza_thumb

E. Janse

Namens organisatie / groep : Stichting Dorpstuin Hurdegaryp

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie op:

Website Dorpstuin Hurdegaryp

Facebook Dorpstuin Hudegaryp