Leimuiden7400_medium

Leimuiden

www.dorpsraadleimuiden.nl
Zuid-Holland - Kaag en Braassem - populatie: 4350

Leimuiden ligt ten noorden van de oude veen-rivier de Drecht. Ten oosten liggen de Westeinderplassen, ten zuidoosten ligt de Wassenaarsche Polder, ten zuidwesten het Braassemermeer. Ten noorden ligt de Haarlemmermeerpolder. Leimuiden ligt in de Grietpolder en de Groote Heilige-Geestpolder en valt onder de gemeente Kaag en Braassem. Door de ligging ten zuiden van Schiphol ervaren veel mensen hinder van verkeers- en vrachtvliegtuigen. Vanuit de noordelijke grens van het Romeinse Rijk zijn kolonisten begonnen aan de ontginning van het moerasachtige deltagebied (opgedeeld in copen), her en der nederzettingen stichtend. Er ontstond infrastructuur, onder andere de Herenweg, welke lange tijd als handelsroute fungeerde tussen de plaatsen Alphen aan den Rijn en Amsterdam. Ook zijn er later door afgraving en droogmaling polders ontstaan. De inwoners van onder andere Leimuiden, Warmond, Oude Wetering en de Kaag gingen in Leimuiden naar de kerk die bestond uit een houten kapel. Zij maakten hierbij gebruik van paden door de moerassige rietlanden, waarbij een springstok onontbeerlijk was, of ze kwamen per boot. Deze kerkenpaden sloten aan op de Herenweg. Voor de kerk liep een kerkvaart, welke in open verbinding stond met de Drecht. Leimuiden ontstond dus ter plaatse van deze kruising van paden en wateren. Omdat het dorp Leimuiden in het midden ligt van het Zuid-Hollandse plassengebied, als het ware omarmd door Westeinderplassen, Braassemermeer en Kagerplassen, is waterrecreatie een belangrijke factor voor de bewoners en het toerisme. Bron: Wikipedia Bron afbeelding: borden.plaatsengids.nl

Alle initiatieven van Leimuiden

Dorpsraad Leimuiden

Dagopvang_normal

Tom in de buurt

Vanaf: 04 oktober 2016

De dorpsraad vond het belangrijk dat er voldoende dagopvang in Leimuiden kwam en dacht daarbij aan de mogelijkheid om bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten in Leimuiden, of op een andere...