Nieuw-lekkerland_aanplant_beplanting_scholen_park_hooge_boezem_6461_medium

Speelpark Hoge Boezem

01 februari 2016

Realisatie van een speelpark waar iedereen zich thuis voelt en waar vooral voor kinderen actieve speelmogelijkheden worden aangeboden.

De reconstructie van het speelpark Hoge Boezem is een initiatief geweest van Lekkerlanders voor Lekkerlanders, waarin iedereen (gemeente, omwonenden, scholen, jeugd enz) betrokken is geweest bij het ontwerp en de uitvoering de reconstructie. De reconstructie heeft het gebied weer gemaakt tot een plek waar de jeugd zich veilig voelt en het leuk vindt om buiten te spelen. In de nieuwe situatie is dus bijna altijd jeugd aan het spelen.

Het speelpark is Nieuw-Lekkerland op z’n breeds en op z’n smalst, want het smalle stukje grond verbind de kernelementen van onze dorp (dijk, bebouwing en de polder), maar verbindt ook de Lekkerlanders (jong en oud).

Contactpersoon:

Missing_thumb

Edwin de Baat

Namens organisatie / groep : Kernoverleg Nieuw Lekkerland

Bekijk profiel

De aanleiding voor dit initiatief:  
Het gebied was in oorsprong bedoeld voor de jeugd, maar werd slechts door een beperkte groep gebruikt. De jongste jeugd voelde zich er niet prettig (door hoge bosschages afgesloten van de omgeving), de oudere jeugd voelde zich niet uitgedaagd (met uitzondering van het trapveld) en tijdens de avonduren gebeurde er activiteiten die niet op een speelterrein thuis horen. De realisatie van woningbouw op het meest zuidelijke deel heeft invloed gehad op de wens om het park te reconstrueren en voor de toekomst te behouden als speelplaats.

Het doel en verwachte resultaten van dit initatief: 

De omwonenden, scholen en de jeugd hebben een actieve rol gehad en genomen in het ontwerp van de reconstructie (we zijn met een blanco vel begonnen en zijn samen tot een gedragen ontwerp gekomen). De betrokkenen hebben geloof in de plannen gehouden (ook al duurde de realisatie door omstandigheden wat langer dan gehoopt).

Deze manier van werken heeft ook ingang gevonden bij de gemeente als het gaat om reconstructies van straten en wijken. Hierdoor hebben de inwoners van Molenwaard meer mogelijkheden om hun wensen en/of bedenkingen in een vroeg stadium naar voren te brengen.

De jeugd heeft de route naar het speelpark weer gevonden en maakt zoveel mogelijk gebruik van het speelpark voor sport en spel. Dus niet alleen tijdens de uren buiten schooltijd, want het speelpark wordt ook gebruikt door de scholen voor bijvoorbeeld het geven van sportlessen en voor overloop tijdens de pauzes. 

Daarnaast is een programma met de scholen opgezet om het park schoon te houden en te onderhouden, zodat de jeugd verantwoordelijkheid leert dragen voor zijn of haar omgeving. Al met al is betrokkenheid op onze eigen omgeving en ons eigen dorp vergroot. Initiatieven van bewoners kunnen gerealiseerd worden!

Foto's

Nieuw-lekkerland_opening_park_hooge_boezem_6639_small
Wp_20160409_004_small