01-strand_medium

GoudAsfalt

22 juli 2016

Stichting GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat de voormalige koudasfaltlocatie (ca. 3 ha) aan de Gouderaksedijk. De Koudasfaltlocatie is een oud industrieterrein op een unieke plek aan de zuidoever van de Hollandsche IJssel, aan de rand van de Goudse binnenstad en de Krimpenerwaard. Burgerinitiatief GOUDasfalt ontwikkelt dit gebied tot een plek waar mensen kunnen wonen en recreëren. Daarnaast geeft GOUDasfalt geeft ruim baan aan ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid. 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Peterpaul Kloosterman

Namens organisatie / groep : Stichting GOUDasfalt

Bekijk profiel

De aanleiding voor dit initiatief:  

Mogelijke verkoop van oude koudasfaltcentrale aan gemeente Gouda. Burgerinitiatief heeft er voor gezorgd dat de gemeenteraad heeft ingestemd het terrein te kopen. De stichting heeft een zakelijke huurcontract afgesloten met de gemeente. En betaalt gemeente een zodanig huurbedrag dat het de gemeente Gouda géén geld kost. Binnen de 4 jaar exploiteren en heeft de stichting de mogelijkheid het terrein aan te kopen voor maximaal hetzelfde bedrag als gemeente het heeft aangekocht.
 

Het doel en verwachte resultaten van dit initiatief: 

De stichting GOUDasfalt zal het gebied ontwikkelen tot een levendige stadsoever met toeristische-, recreatieve-, ecologische-, ambachtelijke-, creatieve-, en woonfuncties, en evenementen. Deze ontwikkeling wordt een aanvulling op de bestaande functies in de stad en omgeving en past bij diverse beleidsdoeleinden op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling van Gouda. De locatie wordt een schakel tussen de historische binnenstad van Gouda en het groene landschap van de Krimpenerwaard.