10526023_619892618132745_5112396991969545611_n_medium

Enerzjy kooperaasje De Poask

20 mei 2014

De Terhernster Enerzjykoöperaasje De Poask is opgericht door Plaatselijk Belang. De coöperatie levert groene energie aan haar afnemers en de winst vloeit terug naar Terherne. Daarbij wordt samengewerkt met Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), een coöperatieve energiepartner voor het Noorden.

De leden stellen zelf de sociale en duurzame projecten vast waaraan de opbrengst wordt besteed.

De Poask streeft ernaar dat men zijn eigen energie opwekt, zowel individueel maar vooral samen. Bijvoorbeeld als straat, bedrijf of op kantoor. Daarnaast wordt het besparen op het energieverbruik gestimuleerd.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Josianne Wiersma

Namens organisatie / groep : Plaatselijk Belang

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Uit de dorpsvisie van Terherne kwam naar voren dat veel inwoners van Terherne een duurzame energievoorziening belangrijk vonden. Op basis hiervan is Plaatselijk Belang dit initiatief gestart.

Het doel van dit initatief:

Wij willen initiatieven in buurten, wijken en dorpen stimuleren en faciliteren, en de leden van de cooperatie in staat stellen zelf duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op of in hun eigen huis of kantoor kunnen doen.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

op termijn een zelfvoorzienend Terherne!